S účastí klientů i s výsledkem testování na přítomnost viru HIV a hepatitidu typu B a C byli pracovníci organizace Krystal Help spokojeni. Tato preventivní akce přispívá k orientačnímu mapování, zda dochází k šíření nemocí v rizikové populaci. V případě K-centra se jedná především o uživatele návykových látek. Krnovské K-centrum testováním přispívá ke včasnému odhalení infekcí, které bez léčby vedou k těžkým onemocněním a k dalším nakaženým. Mohou mnohdy končit i smrtí.

Letos se pracovníci Krystalu zaměřili především na skrytou populaci uživatelů drog. „Podařilo se nám k testování motivovat sedmadvacet klientů, což je pro nás z pohledu vzorku populace již dost významné číslo. I díky aktivitě terénního pracovníka a terénnímu programu se ke stálým klientům K-centra přidali i další zájemci. Žádný z testů HIV nevyšel pozitivně, pouze jsme zaznamenali jediný pozitivní test na hepatitidu typu C. Přestože jde pouze o orientační test, tohoto klienta jsme informovali o nezbytnosti dalšího vyšetření z plné krve ve zdravotnickém zařízení. Výsledek nás velice potěšil,“ uvedl vedoucí krnovského K-centra Pavel Novák. Podle pracovníků je takový příznivý výsledek také zpětnou vazbou na jejich dlouholetou práci.

Činnost K- centra je založena na principech harm reduction (snižování rizik) a public health (ochrana zdraví veřejnosti).

„Ukazuje se, jak významným faktorem je důsledná výměna injekčního materiálu, úzce propojená s opakovanou intervencí rizik užívání drog. Jedná se o nejefektivnější nástroj ochrany veřejného zdraví před dopadem užívání návykových látek v rizikové populaci. Jsem zároveň rád, že se roky šířené předsudky pomalu odbourávají a stále více lidí chápe poslání a efektivitu naší práce,“ uzavřel krnovský streetworker Jiří Vlček.

Ilustrační foto
Taková otevřenost radnice tu ještě nebyla