Zasedání krnovského zastupitelstva ve středu začalo zprávou o rezignaci Jaromíra Foltýna a složením slibu nového zastupitele Zdeňka Welny, který ho nahradil. Foltýnův rezignační dopis vyvolal silné emoce. Na rezignaci zastupitele a složení slibu jeho náhradníka není nic neobvyklého.

Mimořádné na této události bylo to, že svůj rezignační dopis Jaromír Foltýn napsal ve vazbě.

První příležitost očistit své jméno

Zdůvodnění rezignace bylo pro Foltýna úplně první příležitost, jak se veřejně vyjádřit ke známé kauze pětadvaceti zapůjčených vagonů, které jejich majitel TSS Cargo náhodou vypátral v Polsku přestříkané a bez identifikačních štítků.

Přestože kvůli podezření z podvodu a padělání úředních listin skončily ve vazbě také další osoby, média v této souvislosti zveřejnila pouze jméno Jaromíra Foltýna. Navíc zprávy o jeho stíhání byly v médiích doplněny informací, že vykonává funkci krnovského zastupitele a je šéfem Okresní hospodářské komory Bruntál.

Odstoupil sám

„Obvinění mé osoby spolu se zkreslenou mediální prezentací vrhlo na nic netušící krnovské zastupitelstvo stín nedůvěry. Přestože věřím v elementární spravedlnost, nechci svým případem vytvářet kolem krnovské radnice a zastupitelstva atmosféru napětí a nedůvěry," vysvětlil Foltýn, proč se bez dlouhého rozmýšlení rozhodl složit mandát zastupitele města Krnova a současně ukončit své členství v komisích, do kterých byl zvolen a jmenován.

Bylo to čistě jeho rozhodnutí, protože nikdo z kolegů v zastupitelstvu ani ze sdružení nezávislých NEOS, za které kandidoval, jej ke složení mandátu nevyzval.

Sklidil potlesk

V rezignačním dopise se Foltýn také poprvé, byť jen velmi obecně, mohl vyjádřit k podezření, že se podílel na přípravě milionového podvodu a krádeži vagonů. „K celému obvinění se zatím nemohu vyjádřit, ale něco bych vám přece jen chtěl sdělit. Žádné vagony jsem nikdy neukradl a ani ukrást nechtěl, i když mediální chobotnice tvrdí opak a s tímto obviněním nesmyslně spojuje i výkon funkce zastupitele," napsal Jaromír Foltýn v rezignačním dopise.

Foltýnův dopis přečetl na zasedání krnovského zastupitelstva radní Pavel Moravec, rovněž zvolený na kandidátce NEOS.

„Všem vám, drazí kolegové a kolegyně, chci z celého srdce poděkovat za možnost s vámi spolupracovat a nesmírně si zkušeností z naší spolupráce vážím. Věřte, že prožívám nejtěžší chvíle svého života. S pokorou a v úctě váš Jaromír Foltýn," stálo v závěru dopisu, po jehož přečtení následoval opatrný potlesk.

Dokud člověk není pravomocně odsouzen, platí presumpce neviny, takže je nutné navzdory vzneseným obviněním a vazebnímu stíhání na něj pohlížet jako na nevinného. Proto na zastupitele Foltýnovo gesto udělalo dobrý dojem.

Možná je jen oběť, ne pachatel

Řada indicií nasvědčuje tomu, že Jaromír Foltýn není organizátor podvodu, ale jen odborník na lakování vagonů, který vzal zakázku od skutečných podvodníků.

„Podle toho co o případu víme, jeho role spočívá vtom, že vzal objednávku, ale už nekontroloval, jestli vagony, které má přestříkat, opravdu patří klientovi, který si u něj práci objednal. Skončil ve vazbě dřív než dostal za přestříkání vagonů zaplaceno," shrnula dosavadní kusé poznatky o kauze starostka Alena Krušinová, která Foltýnovo působení v zastupitelstvu hodnotí kladně stejně jako práci odvedenou ve finančním výboru a ve výboru pro architektonický a urbanistický rozvoj.