Lesní správa města Krnova hospodaří na turisticky atraktivních místech na Ježníku jako je rozhledna Vyhlídka, Ježečkův palouček, Senná bouda a Jelení studánka. Zde byly turistům k dispozici odpadkové koše, které se vyváží přibližně v týdenních až čtrnáctidenních intervalech, podle počasí a sezony.

„Někdy jsou koše poloprázdné, jindy takzvaně přetékají. Tehdy se stává, že si návštěvníci stěžují na nepořádek, protože často vítr tyto odpadky rozfoukává po okolí. Někdy je také roznášejí psi nebo zvěř,“ popsal situaci jednatel Lesní správy města Krnova Ivan Vrátný.

V Purkarticích to funguje i bez košů

Krnovští lesníci hospodaří také v oblasti Starých Purkartic, kde spravují dvě atraktivní a hojně navštěvovaná místa: odpočívadla u Kamenné boudy a u známého jezírka Mořské oko. 

„Tam hned od počátku žádné koše nebyly. Problémy s odpadky jsou tam pouze občasné.  Tak jsme dospěli k názoru, že odpadkové koše z lesa odstraníme a budeme spoléhat na slušnost návštěvníků. Myslíme, že lidé by si už mohli zvyknout na pravidlo, že co si do přírody přinesu, to bych z ní měl také odnést,“ zdůvodnil odstranění odpadkových košů Ivan Vrátný.

Inspirace: národní parky

Krnovští lesníci mají více příkladů, že turistika může fungovat i bez košů.

„K důvodu odstranit odpadkové koše nás dovedla také skutečnost, že například ve všech národních parcích v České republice to již udělali před námi. Nepočítáme, že tímto krokem se okamžitě zbavíme odpadu v lese, ale věříme v rozumné uvažování návštěvníků. Nikdo se přece nechce rekreovat v zaneřáděném prostředí. Doma nebo na zahradě si také neodhazujeme volně odpadky, tak proč to dělat v přírodě.“ doplnil Ivan Vrátný.

Nejhorší je plast

Také v lese platí, že je potřeba rozlišovat různé typy odpadu. Nejčastějším problémem jsou zde PET lahve, plechovky, krabice od nápojů, jednorázové kapesníky a vlhčené ubrousky. Určitě není problém prázdnou PET lahev nebo plechovku sešlápnout, aby nezabrala moc místa v batohu.

Papírový kapesníček se dá ekologicky zlikvidovat zahrabáním nebo strčit pod kámen. Zatímco volně pohozený kapesník se rozkládá pět měsíců a hyzdí okolí, zahrabaný zmizí z přírody podstatně rychleji. Vlhčený ubrousek ale není z papíru, takže do přírody rozhodně nepatří. Jeho rozkládání je dlouhodobé.

Pejskaři se už naučili po svých mazlíčcích uklízet hromádky. Turisté, kteří si odskočili za smrček, si ale nelámou hlavu, když oblast defekace bude ještě dlouho označená toaletním papírem rozfoukaným do okolních křovin.