„Kleč bylo možné odvážet od začátku září, ale nebylo vhodné počasí, foukalo a bylo zataženo. Vrtulník začal létat v pondělí 7. září někdy kolem poledne. Ve středu před polednem skončil, protože byl požadavek z Lesů ČR, aby nelétal v době jelení říje. Pokračovat bude zhruba od desátého října,“ shrnul botanik Správy CHKO Jeseníky Radek Štencl.

Stroj má z vrcholků hor transportovat celkem přes osm set tun hmoty. Z Vysoké hole létal s nákladem do Karlova pod Pradědem. Z Velkého Máje a Jeleního dolu má kleč transportovat na odvozní plochu na Dlouhých Stráních.

„Jednak by to bylo trochu blíže, jednak by tam nebylo tak velké převýšení. Na Vysokou holi z Karlova je převýšení nějakých osm set metrů. Velký Máj a Dlouhé Stráně jsou kopce zhruba stejně vysoké, přeprava by tak byla ekonomičtější,“ objasnil Radek Štencl.

Porosty borovice kleče o rozloze zhruba Václavského náměstí v Praze vyřezali v nejvyšší partiích Jeseníků dřevorubci letos v létě. Její odstranění ve vybraných místech má vést k obnově původní skladby rostlin horských holí.

„Tři pruhy kleče na hřebeni významně bránily proudění vzduchu, který v zimě převívá sníh do Velké kotliny. Tamní laviny jsou závislé na množství sněhu, který se tam z návětrné strany a náhorní plošiny dostane. Velká kotlina je nejvýznamnější botanickou lokalitou v Jeseníkách, má evropský význam. Vegetace a na ní navázaní živočichové jsou závislí na opakovaném fungování různě velkých lavin. I takové bránění přirozenému působení vzniku lavin se významně podepisuje,“ popsal v červenci geobotanik Leo Bureš.

O přínosech či škodlivosti kleče v minulosti vedli botanici a lesníci spory. Nyní se obě strany snaží najít shodu. Kosodřevina tak mizí z přírodovědecky nejcennějších a zároveň lesnicky nejméně rizikových oblastí.

Od roku 2000 se kleč vyřezávala v okolí Šeráku a Keprníku, na Malém Dědu a u Petrových kamenů. V rámci nynějšího projektu jí zmizelo největší množství, přes čtyři hektary. I tak se jedná jen o čtrnáctinu celkové plochy kosodřeviny v Jeseníkách.