Plošný monitoring se v Jeseníkách bude konat po deseti letech. Cílem je zjistit, kolik rysů a vlků se v chráněné krajinné oblasti Jeseníky vyskytuje.

„Pravděpodobnost nalezení pobytových stop šelem se rok od roku zvyšuje a každá informace o jejich výskytu je pro nás velmi cenná. Využíváme je třeba, když doporučujme chovatelům hospodářských zvířat, jak zabezpečit stáda,“ uvedl Vít Slezák z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

První podobné sčítání šelem se pod hlavičkou Správy CHKO Jeseníky konalo v roce 1986. Od té doby probíhalo s různě velkými přestávkami, s plošným monitoringem se přestalo zhruba před deseti lety.

Vlk se tehdy v oblasti nevyskytoval vůbec, stálá populace rysa zanikla a zaznamenány byly jen občasné výskyty v okrajových částech CHKO. Navíc slabá nebo žádná sněhová pokrývka monitoring komplikovala, protože stopy v terénu nebyly dobře vidět.

V posledních letech se stále častěji objevují zprávy o výskytu vlků v Jeseníkách. Ochranáři se proto rozhodli tuto tradici obnovit.

Kromě pracovníků Agentury ochrany přírody a krajiny a Správy CHKO Jeseníky se do sčítání zapojí také dobrovolná stráž přírody a dobrovolníci z Hnutí Duha.

Celkově se bude v terénu pohybovat kolem čtyřiceti lidí, kteří budou procházet předem vytipované trasy. Sčítání na trasách doplňují i fotopasti instalované na místech s předpokládaným výskytem velkých šelem.

Sněhové podmínky sice nejsou ani letos ideální, i tak se ale dají hledat stopy v blátě, trus nebo zbytky kořisti. Navíc se nesledují jen stopy šelem, ale zaznamenávají se i pozorování dalších vzácných a ohrožených druhů živočichů.

Výsledky mapování budou uloženy do Nálezové databáze ochrany přírody. Ta nyní obsahuje téměř 34 milionu údajů o výskytu různých druhů živočichů, rostlin a hub.

Ve stejném termínu pořádá Agentura také mapování velkých šelem v CHKO Beskydy a CHKO Bílé Karpaty. V Beskydech se letos koná čtyřicátý ročník této akce.