Ne každé hnízdění sokolů skončí šťastně. Proto 22 sokolích mláďat hlídají nejen rodiče, ale také fotopasti, ornitologové, ochranáři a lesníci. Ornitologové během loňského celosezóního monitoringu dospěli k závěru, že letos bude nutné v daleko větší míře využít moderní techniku. Přímo k hnízdům instalovali fotopasti s okamžitým přenosem dat.

„Můžeme tak pravidelně kontrolovat sokoly sedící na vejcích," vysvětlil Petr Šaj z Agentury ochrany přírody a krajiny SCHKO Jeseníky.

Co prozradí pohled do sokolího hnízda

Ze snímků jsou patrné různé zajímavosti. Prozradí hodně o chování párů na hnízdě, jak dochází ke střídání obou rodičovských ptáků při zahřívání snůšky i jaká je třeba aktivita na hnízdě po setmění v nočních hodinách.

„Předpokládáme, že se nám tímto způsobem podaří také odečíst některé kroužkované ptáky," dodal Petr Šaj.

Poprvé našli snůšku pěti vajec

Sokoli většinou snášejí do hnízdní kotlinky na skalní římse dvě až čtyři vejce. Některé páry ke svému hnízdění využívají starší krkavčí hnízda postavená také na skalách. Letos poprvé je jedna z fotopastí umístěna u snůšky s pěti vejci.

Konkrétní hnízda chrání lesníci

Ochranou sokolů se zabývají i lesníci. „Většinou se zapojí ve chvílích, kdy je třeba intenzivněji chránit konkrétní hnízda. Často jde o členy dobrovolné stráže přírody," říká Tomáš Pospíšil, krajský ředitel Lesů ČR ze Šumperka.

Sokol jako predátor má v přírodě jen málo přirozených nepřátel. V našich podmínkách stojí za zničením sokolího hnízdění především výr nebo krkavec. Na snadno dostupných místech to může být i kuna. Všechny tyto druhy najdeme i v Jeseníkách.

K dalším aspektům, které mohou mláďata ohrozit, patří extrémní nepřízeň počasí, omezená potravní nabídka či úhyn jednoho z páru. Bohužel sokol dal jméno nejen prvorepublikové tělovýchovné organizaci, ale také celému odvětví sokolnictví, které je založeno na odchytávání dravců pro chov v zajetí.

Proto je v souvislosti se sokolnicky využívaným dravcem zmiňován mezi predátory i člověk. Ornitologové prosí návštěvníky hor, aby respektovali omezení na některých místech, kde se vyskytují sokoli. Je důležité, aby hnízdící ptáky nerušili. Tato místa jsou v současnosti označena informačními cedulemi a výstražnou páskou.