Za německých starousedlíků nesla název Neisser Strasse. Po ukončení druhé světové války se rozhodli místní, již většinou čeští obyvatelé, vzdát hold tehdejšímu sovětskému vůdci, a tak ulici přejmenovali na Třídu maršála Stalina.

Není bez zajímavosti, že Ministerstvo vnitra Československé republiky vyzvalo 28. května 1947 zástupce města, aby žádost o změnu názvu ulice doplnili.

Žádost se překládala i do ruštiny

„V dodatku žádosti bylo třeba „zaslat několik bezvadně provedených a vytištěných fotografií příslušného prostranství, o jehož jmenování jde, a několik dalších fotografií, z nichž by bylo možno sestavit celkový vzhled města", tak to chtěli," citoval z výzvy ministerstva bruntálský historik a kronikář Josef Cepek.

Ministerstvo zároveň požadovalo krátkou stať o historii města Bruntálu. O překlad do ruštiny se prý postarají úředníci ministerstva.

Ale Stalinovo jméno ulice dlouho nenesla.

„Přejmenování Třídy J. V. Stalina na Jesenickou ulici, tak jak ji známe dnes, bylo provedeno na zasedání pléna Místního národního výboru Bruntál 2. června 1961," doplnil kronikář Cepek. To bylo v době, kdy byly veřejně odhaleny tvrdé a vražedné metody někdejšího sovětského diktátora.

Dynamický rozvoj doznala Jesenická ulice v devadesátých letech minulého století. Tehdy se stavěly panelové domy i v sousedních ulicích Jiráskova, Jaselská a Družební. Vyrostla také budova pojišťovny, pasáž u kina Centrum a samotné kino Centrum.

Devadesátá léta minulého století v Jesenické ulici. Stavěly se první panelové domy a ještě nestála budova pojišťovny.

.

Dnešní podoba Jesenické ulice. K té patří pasáž u kina Centrum, výhled na městský hřbitov zakrývá panelový dům v Jaselské ulici (v pozadí Jiráskova a Družební ulice). foto: DENÍK/Karel Janeček