Aby bylo zřejmé, že tuto vizi podporují partneři na obou stranách hranice, starosta Krnova Tomáš Hradil převzal od přednosty okresu Hlubčice deklaraci. Počítají s tím, že společná žádost o dotaci na realizaci akce je plánována do programového období 2021-2027. Do té doby bude nutné vyřešit majetkové poměry. „K vysněné cyklostezce po historické železniční trati z Krnova do Polska jsme zase o kousek blíže,“ konstatoval starosta Hradil s tím, že deklarace nazvaná „List intencyjny“ je dokument, který vystihuje význam tohoto projektu.

„Polská strana má velký zájem a chuť projekt realizovat, podobně jako my. Elán, tah na branku a rychlost, s jakou dokáží naši polští přátelé pracovat je pro nás inspirací. Převod pozemků ze státu na obce či okresy zvládnou za tři měsíce“, doplnil Hradil s tím, že na projektu spolupracuje také se starostou Bruntálu Petrem Rysem, protože jeho součástí je také lepší cyklospojení mezi Krnovem a Bruntálem.

„Ačkoliv realizace takového projektu je otázkou několika let, věřím, že tím aspoň trochu spravím náladu vám, kteří truchlíte nad dočasnou uzávěrou cyklotrasy směrem na Chomýž při výstavbě obchvatu,“ povzbudil cyklisty Hradil. Předmětem jednání byla také žádost polské strany o zorganizování setkání s řediteli středních škol, jehož cílem je příprava společného projektu týkající se zkvalitnění vzdělávání.

Peter Chalupianský
Cestovatel, filantrop, ale hlavě srdcař a vypravěč