Zatímco jedna skupina krnovských občanů je pro výstavbu nové jídelny přímo v areálu školy na Janáčkově náměstí, ta druhá, složená především z místních obyvatel rodinných domů v okolí školy, to odmítá. Oba tábory svůj postoj vyjádřily peticemi adresovanými vedení města.

Petici, která dorazila na městský úřad v říjnu, podepsalo 455 občanů především z řad rodičů žáků, pedagogů a zaměstnanců školy na Janáčkově náměstí. „Podmínky stravování dětí v současných prostorách jsou dlouhodobě nevyhovující jak kapacitou šaten a hygienického zařízení, tak jídelny samotné. Také velká vzdálenost od školy a umístění na dopravně velmi vytíženém místě přináší, obzvláště pro mladší žáky, zvýšená rizika,“ stojí v petici.

Signatáři této petice deklarovali, že usilují o zlepšení kultury stolování dětí, zvýšení jejich bezpečnosti a celkového standardu stravování. „Vyjadřujeme svou podporu záměru výstavby nové školní jídelny v areálu školy,“ uvedli v petici.  

V odpovědi, která byla 5. listopadu zaslána petičnímu výboru, starostka města Jana Koukolová Petrová uvedla: „Rada města svým usnesením stanovila, že dalším postupem bude zpracování studie proveditelnosti přístavby stávající školní jídelny v Albrechtické ulici. Současně město obdrželo od soukromého vlastníka objektu sousedícího se školní jídelnou nabídku na koupi tohoto objektu. Na základě toho rada města zadala úkol odboru veřejných zakázek zajistit analýzu možnosti využití sousedící budovy,“ odpověděla petičnímu výboru starostka Krnova Jana Koukolová Petrová s tím, že až v novém vedení města a v nově ustanovené městské radě bude příležitost problematiku projednat.

Nevyhovující parametry školní jídelny lze řešit jak přístavbou stravovacího provozu k dnešní jídelně nebo výstavbu úplně nové jídelny s vývařovnou v areálu základní školy na Janáčkově náměstí.  

O možnost přistavět jídelnu ke škole dlouhodobě usiluje vedení školy. Na konci školního roku 2016/2017 požádalo město o zadání studie, jež by řešila přístavbu jídelny s vývařovnou přímo u školy na Janáčkově náměstí.

Vedení města této žádosti vyhovělo. Koncepční studie ověřila, že prostorově i technicky je možná přístavba jak pouhé výdejny jídla, tak i kompletní jídelny s vývařovnou. 

Proti záměru výstavby jakéhokoli dalšího objektu na Janáčkově náměstí ale vznesli protest formou petice obyvatelé okolních rodinných domů. Obávají se narušení křehké rovnováhy mezi hmotou školy a okolními rodinnými domy a především zhoršení už dnes problematických dopravních poměrů. Petici, kterou podepsalo sedm desítek občanů, projednali radní už v červnu.

Jejich závěr tehdy zněl: ke dvěma již zpracovaným studiím bude zpracována ještě třetí. Ty první dvě se týkaly přístavby ke škole. Buď vývařovny s výdejnou jídla a nebo pouze výdejny. K nim bude zpracována ještě jedna studie, a to na přístavbu školní jídelny v Albrechtické ulici. Ta má  prověřit možnost zvýšení kapacity stávajícího objektu jídelny. Všechny tři varianty posoudí zastupitelstvo, které vzešlo z říjnových voleb. Poprvé se sejde 19. listopadu.