Ano, je. Posuzování jednoho z nejstarších trestných činů – zpronevěry, vyvolává občas rozpaky u orgánů činných v trestním řízení a ještě větší u běžného občana.

Z této dosti jasné definice, že zpronevěru spáchá ten, „Kdo si přisvojí cizí věc nebo jinou majetkovou hodnotu, která mu byla svěřena a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoliv nepatrnou,“ nám praxe zamotala hlavu zejména v hodnocení trestnosti podnikatelů.

K radosti nás advokátů policie často neumí správně vyhodnotit, kdy se u podnikatelů o zpronevěru v obchodním styku jedná a kdy nikoliv. Snadné je to v případě, kdy například občan dá zálohu na koupi nového automobilu, následně podnikatel zkrachuje, kupující nevidí zpět ani své peníze ani automobil.

Zde se již praxe ustálila, že pokud dáváte zálohu na koupi věci, tak podnikatel má právo tuto zálohu zahrnout do svého majetku a nakládat s ní, a v případě, že z nějakých objektivních příčin vám zálohu nevrátí, tak se automaticky o trestný čin zpronevěry nejedná. Mohl by to být jiný delikt, jako je například podvod, pokud by se prokázalo, že již při převzetí zálohy věděl, že vám peníze nevrátí a automobil nezajistí.

Jinak tomu však je ve vztazích přímo mezi podnikateli. Velmi často se stává, že zboží je kupováno za účelem dalšího prodeje a prodávající si vymíní takzvanou výhradu vlastnického práva, dle které se další podnikatel stává vlastníkem věci, až ji celou zaplatí.

Zde může být spáchána zpronevěra velice snadno, protože prodejem věci musí podnikatel utržené finanční prostředky předat vlastníkovi věci, tedy tomu, od něhož zboží původně koupil. Pokud tak neučiní, tak spáchá trestný čin zpronevěry, jejímž předmětem již není zakoupené zboží, ale peníze, které utržil a nepředal majiteli zboží. Neomlouvá jej ani to, že peníze dal na jiný svůj dluh.

Ačkoliv trestnost takového jednání podrobně vysvětluje judikát Nejvyššího soudu ČR 7 Tdo 474/2002, i po osmi letech od jeho vydání se můžeme setkat s právním názorem policistů, že u zboží určeného na další prodej nelze výhradu vlastnického práva přijmout a tuto trestnou činnost bezdůvodně nestíhají. Podejte trestní oznámení a pokud věc bude odložena, tak si podejte stížnost, bude důvodná.

JUDr. Miroslava Hustáková