Krnovská vyhláška z roku 2011 umožňovala radě města udělovat výjimky a prodloužit veřejné akce i po 22. hodině. Podle novely zákona o přestupcích, která vstoupila v platnost 1. října, to již není možné. Podle zastupitelů je novela paskvil.

VÝJIMKA? JEDINĚ ROK DOPŘEDU

Nastala nová právní situace, ve které je jedinou možností schválit všechny výjimky z nočního klidu pro sportovní a kulturní akce na rok dopředu. Důvodem novely, která se týká nočního klidu, byl nález Ústavního soudu.

Podle něj musejí obyvatelé obce vědět o zkrácení nočního klidu s dostatečným předstihem, aby se na to mohli připravit. Tak jim zákonodárci velkoryse dali na přípravu celý rok.

PROČ NĚKDO ROZHODL, KDY SE SMÍME BAVIT?

„Nechápu, když seshora přijde takové nařízení, které nám určuje, jak se máme chovat. Někdo za nás bude rozhodovat, odkdy dokdy se můžeme bavit? To mi nejde do hlavy, proč takto omezovat lidi," komentoval novou situaci krnovský zastupitel Jiří Kunyt (ČSSD), podle kterého zákonodárci vůbec nepočítali s tím, že by se nahlášená akce třeba kvůli počasí přesunula na jiný termín.

Starostka Krnova Jana Koukolová Petrová jen krčila rameny: „Úplně stejné názory na to mají starostové na Svazu měst a obcí ČR. Nicméně musíme respektovat dopis z ministerstva vnitra, že pokud naši vyhlášku nezrušíme, tak bude v rozporu se zákonem. Není v naší gesci, abychom protestovali proti legislativě," uvedla starostka.

DOBRÁ RADA: KDE NENÍ ŽALOBCE, NENÍ SOUDCE

Tajemník krnovské radnice Igor Kozelek zastupitelům prozradil, jaké stanovisko dostal na dozorovém orgánu ministerstva vnitra v Opavě.

„Zazněla tam věta: Musíte sice ctít zákon, ale pokud není žalobce, není soudce. Dělejte si akce, jak chcete, ale musíte při tom vědět, že ve vyhlášce teď máte jedinou možnost: akci přesně specifikovat na rok dopředu," uvedl Kozelek s tím, že například pro klub Kofola, který je zkolaudovaný na hudební produkci po celý rok, se nic nemění.

Pokud by ale měla proběhnout třeba Benátská noc po 22. hodině, tak ji rada smí povolit pouze s tím, že hladina hluku nepřesáhne hlukové limity nočního klidu, který trvá od 22 hodin do 6 hodin ráno.

Současně tajemník tlumočil zastupitelům doporučení: „Zrušte to, ale nedělejte žádnou novou vyhlášku. Vyčkejte jaký další postup vyjedná Svaz měst a obcí ČR s tím, že možná zareagují také naši poslanci a senátoři. Až pak se uvidí jak napsat novou vyhlášku," informoval Kozelek zastupitele.

JAK SE MAJÍ ZACHOVAT STRÁŽNÍCI?

Zastupitel Marian Przybyla (KSČM) si neumí představit, jak to bude vypadat v praxi, když plánování akcí na rok dopředu je skoro nemožné, ale současně musíme ctít zákon, podle kterého je nutné trestat přestupky: „Jak to budeme dělat, když v přestupkovém zákonu je sankce deset tisíc korun a při opakování ještě víc?," ptal se Przybyla.

Starostka Jana Koukolová Petrová (ANO) ho ujistila, že bez ohledu na to, zda město má pro tyto případy vyhlášku nebo ne, se účastníci akcí musí chovat tak, aby nenarušovali veřejný pořádek.

„Když někdo na ně přivolá Městskou policii, tak je strážníci upozorní na porušení vyhlášky, ale také jim mohou dát pokyny jak to mají dělat, aby noční klid nerušili," odpověděla mu starostka s tím, že Krnov určitě není jediné město, kde se intenzivně zabývají tím, jak v praxi dodržovat zákon, když k novele chybí potřebná metodik, jak konkrétně postupovat.

„Je to celorepublikový problém," ujistila zastupitele starostka Jana Koukolová Petrová.

Mariana Przybylu ale taková odpověď moc neuspokojila. „Když už jednou policie přijede, tak jde automaticky o přestupek, na který se vztahuje sankce. Jak se mám domlouvat s policistou, aby nevykovával svou pravomoc? To prostě nejde," argumentoval Prybyla.

NARUŠÍ TO SOUŽITÍ MEZI SOUSEDY?

„Umíte si představit, co tenhle paskvil udělá mezi sousedy, kteří se nemají rádi už dnes? Když si někdo třeba po desáté hodině pustí rádio, nebo si bude chtít zazpívat," varoval Przybyla před možnými dopady novely.

Tajemník Igor Kozelek se zhoršení situace neobává, protože noční klid a víkendová ochrana před hlukem platí už dnes, a nejsou tam možné žádné výjimky.

„O soukromé oslavy a jiné soukromé události se ale obyvatelé bát nemusejí. Novelizace přestupkového zákona se jich nijak nedotkne. Nepodléhají totiž oznamovacímu režimu vůči obci. Mohou se tedy konat i po 22. hodině, pokud neporušují noční klid," ujišťuje občany náměstkyně ministra vnitra pro veřejnou správu Jana Vildumetzová.