Během uplynulé lovecké sezony 2018/2019 myslivci v okrese Bruntál ulovili 2169 kusů černé zvěře, o rok dříve to bylo 3204 kusů. Obdobné je to v celém Moravskoslezském kraji, kde v loňské sezoně došlo k poklesu počtu ulovené černé zvěře oproti roku předcházejícímu. Co může být příčinou?

V roce 2017 bylo nařízení Státní veterinární správy k africkému moru prasat, čili byl kladen důraz na intenzivní odlov černé zvěře bez ohledu na věkovou strukturu a bez ohledu na pohlaví. Bylo to i motivováno finančně, bylo vypláceno Státní veterinární správou zástřelné, a to bylo příčinou, že byl v roce 2017 takto vysoký odlov. A když to srovnáme s rokem 2018, tak je logické, že stavy poklesly, i když úsilí po odlovu černé zvěře v roce 2018 nepominulo.

Samolepka Podomní prodej je v Krnově zakázán aneb: „Na dveřích to máš napsané, čau“.
V boji s podomními prodejci v Krnově by měly pomoci i samolepky

Za zmínku stojí i poměrně vysoké číslo úhynu srnčí zvěře. V okrese Bruntál za myslivecký rok 2018/2019 bylo uloveno 2256 kusů srnčí zvěře, přičemž úhyn činí 808 kusů. Obdobné to bylo i v roce předcházejícím. Čím je to způsobeno a lze tomu nějak předejít?

Do statistiky úhynu zvěře se započítává úhyn vlivem chorob zvěře, úhyn vlivem polních prací i úhyn na silnicích vlivem střetu s motorovými vozidly. Nejvíce tohoto úhynu je na silnici a na polích při zemědělských pracích. Předejít tomu lze pachovými ohradníky, které jsou ve velkém instalovány podél cest a účinnými opatřeními myslivců při sklizňových pracích, ať už při senosečích či při žních. Ohradníky jsou velmi účinné, už máme první poznatky z těch společností, kde byly opravdu vysoké úhyny vlivem srážky auta se zvěří, takový klasický případ je Myslivecký spolek Zátor, kterému v předcházejícím roce zhruba osmdesát procent plánovaného odlovu tvořily srážky se zvěří. V roce 2019 po aplikaci těchto pachových ohradníků podél cest toto číslo je skoro minimální, to jsou jednotlivé kusy, které hynou na silnici. Samozřejmě u zemědělců to vyžaduje užití plašících zařízení, které mají povinnost používat a jednak je to iniciativa myslivců, kteří prochází před žní plochy se psy a vyhání zvěř.

Ukázky mysliveckých tradic byly součástí mysliveckého plesu, který proběhl loni ve Společenském domě v Bruntále a nebudou chybět ani na letošním plese.Zdroj: Dalibor Otáhal

Jaké prostředky na plašení zvěře se ještě aplikují?

Co ještě existuje, ale u nás jsem to zatím neviděl, jsou akustické plašiče, které se instalují podél cest a uvedou se v činnost světelným signálem motorového vozidla. V noci, když projíždí motorové vozidlo, osvětlí patník, na němž je umístěno elektronické zařízení a to se uvede v činnost a uvede nějaké zvuky, které odrazují zvěř. Zřejmě to nebude levné, ale je to taky jedna z cest, jak zamezit hlavně srážkám v nočních hodinách.

Lov zvěře je zároveň chovatelským zásahem, myslivec by měl střílet podle daných kritérií především zvěř nevhodnou pro další reprodukci. Nakolik jsou myslivci v tomto zodpovědní a dodržují toto pravidlo?

Samozřejmě lov není jenom zábava, ale je to taky povinnost. Jednak vůči kvalitě zvěře a vůči množství, tedy stavům zvěře. Povinností myslivce je hospodařit v honitbě v intencích udržitelných stavů, to znamená mezi minimálními a normovanými stavy, tak, aby to neškodilo přírodě a lov by měl být prováděn z kvalitativního pohledu, mělo by se odlovit pouze to, co v přírodě z chovatelského a genetického hlediska už být nemá. Naprostá většina poctivých zodpovědných myslivců hledí nejen na kvantitu odlovu ale i na kvalitu. A kvalitu odlovu hodnotíme na chovatelských přehlídkách, kde odborná komise posuzuje správně či nesprávně provedený odlov. Většina je prováděna správně, u srnčí zvěře v drtivé většině, o něco horší je to u zvěře jelení. Tam těch červených bodů je více.

Ilustrační foto.
Hyenismus: na sídlišti SPC ukradli auto upravené pro vozíčkáře

Myslivecký rok se skládá nejen z lovu zvěře, ale z celoroční intenzivní práce myslivců a závěr roku je nejenom obdobím lovu ale i společenských akcí. Co v tomto myslivci na Bruntálsku dělají?

V roce 2019 na čtyřech místech v okrese, v Krnově, Malé Morávce, Třemešné a Petrovicích proběhly svatohubertské mše, uskutečnily se za účasti velkého počtu nejen myslivců ale převážně nemyslivecké veřejnosti. Tou velkolepější akcí je reprezentační ples okresního mysliveckého spolku. Je připraven druhý ročník na 25. ledna 2020 opět v Bruntále ve Společenském domě, kde bychom chtěli navázat na kvalitu a úspěch prvního ročníku a chceme ho ještě o některé maličkosti vylepšit, jako například o účast jihomoravské krojované muziky a tahákem byla na prvním plese tombola. Bude opět složená ze sponzorských darů našich příznivců a jednak zvěřinová tombola od mysliveckých spolků a nájemců honiteb.

Ukázky mysliveckých tradic byly součástí mysliveckého plesu, který proběhl loni ve Společenském domě v Bruntále a nebudou chybět ani na letošním plese.Zdroj: Dalibor Otáhal

Myslivecký ples je i příležitostí ukázat myslivecké tradice, co tam mohou návštěvníci vidět?

Samozřejmě myslivecký ples se bez mysliveckých fanfár neobejde, trubači tam byli v loňském roce a budou tam i letos. Proběhne i ukázka mysliveckých tradic, i letos budeme opět na plese přijímat mezi myslivce absolventku mysliveckých zkoušek, která bude slavnostně pasováním přijata do cechu svatého Huberta. Zajímavostí je, že tam bude přítomen i její lovecký pes.
Myslivecký ples se rovněž neobejde bez zvěřinové kuchyně, součástí vstupného je i poukázka na myslivecké menu. Vstupenky na ples lze zakoupit v sídle Okresního mysliveckého spolku v Sadové ulici v Bruntále vždy v pondělí a ve středu od 8 do 16 hodin.

Ilustrační foto.
Vloupání do lesních strojů harvestoru a vyvážeče
Místostarosta Krnova Pavel Moravec navštívil prvního občánka narozeného v roce 2020.
Místostarosta Krnova navštívil prvního občánka roku 2020