Již od roku 2012 jezdí dobrovolníci z organizace Klub Za starý Bruntál spolu s pár občany obce Razová na začátku jara připravit razovskou vápennou pec na turistický provoz. Ani letos tomu nebylo jinak. V sobotu 23. dubna v ranních hodinách se jedenáct dobrovolníků vydalo pec a její okolí vyčistit.

O prosazení renovace této ojedinělé památky se zasadili členové Klubu Za starý Bruntál v čele s jejich předsedou Pavlem Rapušákem.

„Správně by se měla nazývat selská vápenná pec nebo vápenka selského typu. Zkoumali jsme, kolik zde takovýchto pecí máme, a zdejší vápenka je jediná v České republice. Nenašli jsme o takovýchto přeživších pecích zmínky ani nikde jinde v Evropě," oznámil Pavel Rapušák, předseda Klubu Za starý Bruntál.

Zapomenutá pec

Razovská vápenka patří k ojedinělým zachovalým dokladům lidské činnosti. Jde o šachtovou pec na pálení vápence.

„V naší republice je raritou, protože účelové stavby tohoto typu se nedochovaly, byly většinou po skončení činnosti zbourány. Vápenka v Razové měla štěstí, že se na ni zapomnělo, nebo prostě nikomu nepřekážela. Bohužel však byla v úplně zdevastovaném stavu," začal vyprávění Pavel Rapušák. Vápno se v peci pálilo až do konce druhé světové války, tedy do roku 1945.

Oprava pece

Po dohodě s památkáři se Klub Za starý Bruntál rozhodl vápennou pec opravit. „Celý vnitřek kamenné pece byl vpadlý dovnitř. Pec je široká čtyři a půl metru, vysoká dva metry a kamenné zdi jsou tlusté jeden metr. Celý vnitřek se musel vyčistit a zdi zase upevnit," popisoval památku Pavel Rapušák.

Po tříroční opravě byla pec slavnostně předána veřejnosti, současně zde byla otevřena cyklostezka a Klubu se podařilo nechat vápenku zapsat i do map.

„Jelikož se památka nachází v katastru obce Razová, snažili jsme se najít někoho, kdo by pec udržoval, aby se znovu nedostala do havarijního stavu. Bohužel se nikdo nepřihlásil, tak jsme si dali její udržování za úkol my," dodává Pavel Rapušák.

Novinky

„Od předání vápenky veřejnosti se díky Lesům České republiky, správa Bruntál, podařilo vlastní pec nadkrýt a tak podstatně prodloužit její životnost. Koncem loňského roku táž správa doplnila prostor krytým posezením," prozradil novinky Pavel Rapušák.

Pro většinu z jedenácti letošních členů úklidové čety bylo nové posezení příjemným překvapením a po dokončení úklidu jej ihned při závěrečném tradičním opékání špekáčků řádně vyzkoušeli.

„Toto místo se dá popsat jako oáza klidu, cítíme se zde velmi dobře. Navíc, na naše akce máme vždy s tím nahoře domluvené pěkné počasí. Dopoledne bylo krásně, takže jsme v klidu uklidili a pak poseděli u špekáčků. No a odpoledne, po našem návratu domů, se zatáhlo a všichni víme, jak potom to počasí tady o víkendu vypadalo," uzavřel se smíchem Pavel Rapušák.

Miriam Opletalová