Šest let je ředitelkou domova Jarmila Šíblová, která ve funkci vystřídala Jaroslavu Pokornou. Jak si cení ředitelka Šíblová významného ocenění Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, jenž domov minulý týden získal? Jak hodnotí své dosavadní ředitelování a co plánuje do dalších let?

Pokud se nepletu, paní ředitelko, pracovala jste celý život ve zdravotnictví. Dá se spočítat, kolik pacientů a klientů jste za ta léta poznala?

Máte pravdu, ve zdravotnictví jsem pracovala rovných třicet tři let. Nad počtem pacientů a klientů jsem nepřemýšlela, ale je jisté, že jich byly stovky. Aktuálně s mými spolupracovníky v bruntálském Domově Pohoda pečujeme o sto dvaadvacet klientů.

Jaké činnosti vaši klienti vyvíjejí? Získávají u vás něco, čeho se jim doma nedostává?

Věnují se takzvaným aktivizačním činnostem. Téměř denně připravujeme aktivizace individuální i skupinová cvičení. Například reminiscenci, což je setkávání klientů se vzpomínáním na mládí, na zajímavé zážitky z předchozího života.

Využíváme rovněž canisterapie, léčebného kontaktu psa a člověka. Intenzivně jsme začali spolupracovat s poradkyní pro výživu, protože víme, že i kvalita stravy je pro spokojenost našeho osazenstva důležitá. Dochází i logopedka. Těch výhod je víc.

Co říkáte na to, že jste druhým nejlépe hodnoceným domovem v zemi?

Ocenění kvality nám ve středu 29. května předal zástupce asociace Zdeněk Kašpárek. Ujistil, že jsme druhým nejlépe hodnoceným zařízením poskytujícím sociální služby v Česku. Ocenění kvality si nesmírně vážíme.

Už proto, že si myslíme, že tuto certifikaci není možné ovlivnit žádným jiným způsobem než kvalitní prací. Je to pohled zvenčí, který hodnotí Domov Pohoda a jeho služby komplexně ubytování, služby i stravování.

Co jako ředitelka přejete Domovu Pohoda do dalších dvaceti let?

Určitě si přeji, aby se nám dále dařilo udržet vysoký standard, který našim klientům dopřáváme. Dále si přeji, abychom stávající kvalitu ještě překonali. Jde nám o to, aby byli uživatelé našeho domova spokojeni, to samé platí v neposlední řadě pro všechny naše zaměstnance.