Má k nim velmi osobní vztah. Připomínají mu dědečka, sběratele, který po válce našel nový domov v Krnově, strýce z tokijské univerzity i velkou povodeň, která zpustošila Krnov v roce 1997.

Ladislav Steininger výstavu doprovodil dopisem, kterým oslovuje návštěvníky Městské knihovny v Krnově. „Předkládám ti ke zhlédnutí zcela ojedinělou a unikátní sbírku nálepek z krabiček od sirek. Tuto sbírku otevírám a zpřístupňuji po dlouhých sedmnácti letech. Tehdy, po velké vodě, která se přehnala Krnovem v roce 1997, jsem ji uložil do svého nového ateliéru, tam ,dřímala a nerušeně odpočívala' až dosud.

Nálepky z krabiček od sirek dlouhá léta sbíral můj děda, pan Ladislav Khom 
(1901–1981). Přišel s mou rodinou 
v mrazivém prosinci roku 1945 do Krnova a šťastně tu prožíval dlouhá léta.

Malé umělecké poklady natištěné na krabičky od zápalek mi tak přenechal coby velké, umělecké a duchovní dědictví, ba i poselství a odkaz doby, kdy zápalky v krabičce zářily, žhnuly. Tu připalovaly oheň pod hrncem s chutnou krmí, tu připalovaly doutník, cigaretu lačnému kuřáku…

Ladislav Khom soustavně a cílevědomě sbíral, vlepoval do archů tyto své umělecké miniatury.

Bylo to někdy v rozmezí 60. až 70. let minulého století, tam na Fučíkově 26, dnes na Seifertově ulici v Krnově. Vzpomínám si, že nesměl být nikým rušen. Sám ponořený do své sbírky prohlížel a sestavoval tuto nádhernou kolekci, z níž si ti dovoluji předložit část. Nazývám ji Japonskou.

Dědův zeť a můj strýc, profesor tokijské státní univerzity, pan Eichi Chino, dlouhá léta přivážel ze své domoviny japonské nálepky z krabiček od sirek. 
A děda hloubavě ponořen do sběratelské vášně zanechal tuto výjimečnou kolekci pro mne, tebe, nás. Dnes kolekci vnímám očima výtvarníka jako umělecké artefakty, malé grafiky. Malé rozměrem, hluboké uměleckým výrazem, silné kulturou a mírou zpracování.

Vážený návštěvníku Městské knihovny v Krnově! Přeji ti silný umělecký zážitek, snad v tobě tato výstava rozžehne plamínek a touhu k dalšímu poznání nejen krásy knihy, ale také výtvarného umění," popsal návštěvníkům knihovny poselství této sbírky Ladislav Steininger a připojil přání krásného léta.