Děkan František Zehnal při žehnání stromů připomenul, že Harrachové investovali nejen do zámku, ale také byli štědří mecenáši okolních kostelů. Zakládali na Rýmařovsku nejen první textilní manufaktury, ale třeba i nedalekou osadu Harrachov. Dobře hospodařili v oblasti lesnictví, zemědělství, myslivosti, pivovarnictví a včelařství, a také byli v Jeseníkách průkopníky lyžování, fotografie a automobilismu.

Auto, ve kterém zastřelili následníka trůnu

Přímo na zámku Janovice byl garážovaný nejvýznamnější automobil 20. století, o kterém se učí školáci v souvislosti s vypuknutím první světové války. Luxusní vůz Gräf & Stift z Janovic si totiž od hraběte Harracha půjčil následník trůnu František Ferdinand d'Este k cestě po Sarajevu. Harrachův osobní řidič Leopold Lojka 28. června 1914 při slavnostní jízdě Sarajevem přivezl posádku přímo před hlaveň browningu atentátníka Gavrilo Principa.

Hrarrachové ale ovlivňovali evropské dějiny po celá staletí. Působili v církvi, na císařských dvorech, v diplomacii, vojenství i v zemské správě.

Stát získal zámek v Janovicích v roce 1945 na základě konfiskace a Benešových dekretů. Část mobiliáře byla vyvezena do Maďarska, některé předměty se dostaly do správy jiných památkových objektů, zbytek byl rozkraden či zničen. V roce 1954 zde vznikl Státní archiv Janovice, který zde působil až do roku 2002.

Památkářka Goryczková vzpomínala s fotografem Štreitem

Žehnání nové aleje v Janovicích si nenechala ujít generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková, ani legendární fotograf Jindřich Štreit ze Sovince. Jejich setkání v zámeckém parku v Janovicích bylo plné vzpomínek. Před mnoha lety mladá studentka a absolventka rýmařovského gymnázia Naďa Goryczková (ročník narození 1963) jezdila na Sovinec, kde Jindřich Štreit pořádal legendární kulturní akce. Kdo by si tehdy pomyslel, že se právě setkaly dvě nejvýznamnější osobnosti památkové péče a fotografie.

Zámek Janovice je cenný nejen pro jeho památkovou hodnotu, ale má velký potenciál také pro rozvoj cestovního ruchu. Až bude alespoň částečně dokončena obnova zámku a bude vybudována nová prohlídková trasa, která je již nyní ve fázi příprav, zámek výrazně přispěje k oživení turismu v Moravskoslezském kraji,“ uvedla Naďa Goryczková.

Svět janovických Harrachů

Na zámku v Janovicích u Rýmařova je možné absolvovat prohlídkový okruh, který nabízí také výstavu Svět janovických Harrachů. V prostorách někdejšího hraběcího bytu se návštěvníci díky fotografiím z přelomu 19. a 20. století seznámí s rodinami hrabat Alfréda a jeho syna Františka z Harrachu, jejich sídly, i s životním stylem šlechty a hraběcího personále.

Harrachové patřili od 16. století mezi nejvýznamnější a nejbohatší šlechtické rody habsburské monarchie. Janovický zámek vlastnili od roku 1721. Původně pozdně gotickou tvrz nechali upravit a rozšířit ve stylu pozdního baroka. Posledním soukromým majitelem objektu byl maďarský diplomat František Zikmund Rosty-Forgách de Barkócz, kterému byl majetek včetně zámku Janovice zabaven.

Po převzetí Národním památkovým ústavem se zámek konečně otevírá veřejnosti a investuje do stavebních úprav a revitalizace. Proběhla například oprava dřevěných oken a dveří. Restaurování tří vitrážových oken se loni ujal brněnský restaurátor Tomáš Mitvalský. Vitráže byly pro zámeckou kapli, vysvěcenou v srpnu roku 1884, zhotoveny v Brně. V minulosti byly sejmuty z okenních rámů a uloženy v depozitáři.

Přehled akcí Státního zámku Janovice v rámci projektu Po stopách šlechtických rodů 2023: Harrachové – vznešenost zavazuje

Sobota 3. června 2023 od 10.00 hodin - Zámecký jarmark a vernisáž dětských prací zaměřených na rod Harrachů. Dětské práce budou instalovány v prvním patře zámeckého křídla, k vidění budou až do konce návštěvnické sezony 2023.
Sobota 1. července 2023 v 16.00, náměstí Rýmařov - vernisáž panelové výstavy o rodu Harrachů připravené ve spolupráci Národního památkového ústavu a Městského muzea Rýmařov
Pátek 4. srpna 2023 v 16.00 hod. -  vernisáž výstavy Janovice za Harrachů – zámek, panství, krajina, kterou pro návštěvníky připravil na počest roku Harrachů kolektiv autorů a pracovníků Národního památkového ústavu Ostrava.  Výstava, která bude součástí prohlídkové trasy, přiblíží návštěvníkům stavební dějiny zámku v době, kdy ho vlastnil šlechtický rod Harrachů.
Sobota 26. srpna 2023 - Hradozámecká noc – tematicky zaměřená na rod Harrachů.
Září (termín bude upřesněn) – přednáška v rámci Dnů evropského dědictví na zámku Janovice, která přiblíží životní osudy významné ženy z dob osvícenství, členky rodu Harrachů, hraběnky Marie Walburgy, provdané Truchsess-Waldburg-Zeil. Přednáší Jaroslav Zezulčík, kastelán zámku v Kuníně.