Velké sucho v srpnu 2015 přinutilo zastupitele Janova, aby přemýšleli o vlastním zdroji vody. Petrovice tehdy neměly dost vody ani pro sebe. Vodu do svého vodojemu dovážely někdy i každý den.

„Průzkum ukázal, že město Janov je na tom se zásobami podzemní vody daleko lépe než Petrovice, ale musíme do zdroje investovat,“ řekl starosta Janova Milan Kaloč při slavnostním přebírání nového zdroje. Náklady dosáhly 8,4 milionu korun, ale z toho 4,9 milionu byla dotace.

„Dnešním dnem nám společnost Vodostav Ostrava předala hotové dílo. Vše je připravené a odzkoušené, ale dodávky vody z Petrovic máme nasmlouvané až do konce června. Proto vlastní vodu poprvé ochutnáme až 1. července,“ řekl starosta a poděkoval stavební firmě za dodržení termínu i rozpočtu. Systém je koncipován tak, aby občané Janova měli dostatečný tlak vody i v nejvyšším patře nejvyššího domu. „Zdroj naplní vodojem o obsahu 40 kubíků, a pokud je odběr, čerpadlo vhání vodu do postubí. Je to lepší řešení než prvotní návrh postavit vodojem na sloupu a pak z výšky 25 metrů pouštět vodu samospádem. To by znamenalo o třtinu vyšší náklady,“ doplnil starosta Janova Kaloč.