Rakev s Palachovými pozůstatky byla již od pátku 24. ledna 1969 vystavena v Karolinu, kam s ním přišly rozloučit desetitisíce lidí. Dopoledne 25. ledna 1969 tryzna pokračovala, krátce po poledni pak začal na nádvoří Karolina smuteční obřad.

A co se před padesáti lety dělo v Krnově?

„Na náměstí i v ulicích města byl klid. Vyskytlo se asi 11 rušivých činností, například psaní hanlivých nápisů, urážky příslušníků sovětských vojsk atd. V sobotu 25. ledna se konala v hotelu Slezský domov mimořádná městská konference Komunistické strany Československa KSČ, která měla řešit vzniklé politické problémy ve městě Krnově. Její průběh je vylíčen ve zprávě tiskové komise městské konference v okresních novinách Vpřed z 30. ledna 1969. Svaz československo – sovětského přátelství uspořádal v lednu 1969 k 45. výročí úmrtí V. I. Lenina vzpomínkový večer. Byl na něm promítnut film o životě V. I. Lenina, po němž následovala beseda,“ dočteme se v kronice města Krnova z roku 1969.

Připomeňme, že Lenin zemřel 21. ledna 1924 a Palach 19. ledna 1969.