Nyní již ex-zelená Jakubková se minulý týden při interpelacích důrazně opřela do ministra zemědělství kvůli přehradě.

„Vážený pane ministře, je mi velice líto, že na mé přímé otázky jste ani vy ani vaši podřízení, zodpovědní za protipovodňovou ochranu v údolí řeky Opavy, nedokázali najít stručné a vyčerpávající odpovědi. Možná je to dalším dokladem lhostejného přístupu ministerstev zemědělství a životního prostředí k názorům obyvatel údolí.

Na aroganci úředníků v této věci si stěžují jak starostové, tak nevládní organizace. Názory nehodící se byly ignorovány a výsledkem je vyhrocený konflikt, který bude mít zřejmě dohru v Bruselu nebo na mezinárodních soudech, pokud dojde na vyvlastňování,“ zdůvodnila Věra Jakubková, proč v rámci interpelací opět vznáší sérii otázek v souvislosti s přehradou Nové Heřmínovy.

Jakubková se ptala především na ekonomický efekt přehrady. Diví se, proč chce stát vynaložit na výstavbu přehrady několik miliard, když při povodni v roce 1997 byly v Krnově, Branticích a Zátoru hmotné škody pouze 1,3 miliardy. „Vámi uváděné údaje o škodách při povodni v roce 1997 se rozcházejí s oficiálně uváděnými.

Škody v okrese Bruntál v údolí Opavy a Opavice dosáhly 6,5 miliard. Další škody v řádu stovek miliónů Kč byly zaznamenány v okrese Opava. K obětem na lidských životech došlo i v oblasti pod navrhovanou nádrží,“ tvrdí ministr zemědělství Jakub Šebesta. Poslankyně Jakubková požádala vysvětlení, proč ministr sčítá škody na Opavě a na Opavici, která s přehradou Nové Heřmínovy nijak nesouvisí.

Může stavba vodního díla ovlivnit víc než jen tři obce?

„Naše údaje vycházejí z oficiálních informací Povodí Odry o škodách ve třech zmíněných obcích. Nechápu, proč ve své odpovědi zmiňujete škody v celém okrese Bruntál nebo Opava, když stavba vodního díla může nějakým významnějším způsobem ovlivnit pouze protipovodňovou ochranu v Branticích, Zátoru a Krnově, a to jen v některých jejich částech. Například část Brantic leží na přítoku Krasovky v jiném údolí a stejně tak část Zátora. Část Krnova je ohrožována řekou Opavicí. Většinu životů si řeka Opava vyžádala v obcích nad plánovanou přehradou, pouze jediná tragédie se udála v obci Zátor,“ nenechala se odbýt Jakubková a dál se domáhá přesné odpovědi ministra Šebesty.

Věru Jakubkovou neuspokojily ani odpovědi na to proč ministerstvo zemědělství nepracuje se studií Václava Čermáka, podle které lze Krnovsko ochránit i bez přehrady, nebo proč se neřeší systematicky ochrana v celém povodí už od Pradědu. Jakubkové se také ptá, zda k variantám protipovodňové ochrany, které měla k dispozici vláda při rozhodování o stavbě přehrady, existuje nějaká oponentura.