Okolí Turistcentra na Smetanově ulici ve Dvorcích jakoby si říkalo o využití. A tak se tamní obec rozhodla oslovit místní s dotazem, co by si v areálu centra sami nejvíce přáli.

Jedni obyvatelé chtějí třeba venkovní restauraci, jiní hrací plochu pro děti, minigolf, multifunkční plochu pro sport, bazén, petangue či třeba ubytovnu.
Ve foyeru Obecního úřadu Dvorce právě visí dvě varianty řešení exteriérové části Turistcentra, které si mohou místní prohlédnout a vznést k nim podnětné připomínky. K využití exteriérové plochy u Turistcentra obec nechala zpracovat studii.

„Zatím je tato záležitost ve stádiu jakéhosi návrhu, ke kterému se občané mají možnost vyjádřit. Není definitivně rozhodnuto o zařazení tohoto návrhu k realizaci,“ podotknul dvorecký starosta Antonín Kučera. S dovětkem, že se nejedná o přestavbu něčeho stávajícího, ale o zřízení dalších zájmových činností v rámci rozšíření služeb centra občanům.

Turistcentrum Dvorce je příspěvková organizace zřízená právě obcí. Konají se v něm různé kulturní akce, plesy i výstavy. Od 1. července bude mít centrum ve Dvorcích nového vedoucího, který zvítězil v nedávném výběrovém řízení.