Tento buddhistický učitel přijede 18. až 20. listopadu do Šumperku, Jeseníku, Krnova a Rýmařova. Cyklus přednášek má název Láska a partnerství z pohledu buddhismu. Jaroslav Pešta se zaměří především na otázky mezilidských vztahů z pohledu buddhismu.

Buddhismus Diamantové cesty má v poslední době v západních zemích stále více příznivců, protože je možné jej praktikovat při civilním zaměstnání nebo studiu. Oblíbili si jej zejména nezávislí a samostatní lidé, pro které skloubit profesní i osobní život s pravidelnými meditacemi není žádný problém. Jak se buddhistům žije v partnerských vztazích či rodinách? Podle Jaroslava Pešty, který se buddhismem zabývá již devět let, bývají lidé praktikující buddhismus šťastnější nejen obecně v životě, ale také ve vztazích. Díky meditacím se stávají vyrovnanějšími a při práci s myslí získávají zdravý pohled na svět.

Jaroslav Pešta vysvětluje: „Buddhismus vnímá partnerství dvou lidí jako přirozené spojení ženského a mužského potenciálu, tedy prostoru a radosti. Zejména v rámci buddhismu Diamantové cesty může být život s vhodným partnerem velmi dobrý prostředek pro práci s vlastní myslí.“

A jaké největší chyby dělají lidé ve vztazích? „Lidé si často myslí, že mohou někoho vlastnit. Takový vztah je pak zdrojem vzájemného omezování. Láska je běžně chápána tak, že nás má někdo učinit šťastným. V buddhismu však chápeme lásku naprosto opačně: děláme vše pro to, abychom byli užiteční ostatním. V partnerství bychom se měli snažit více dávat než brát,“ objasňuje tento cestující učitel.

Během přednášky představí Jaroslav Pešta dlouho očekávanou knihu Buddha a láska od dánského lamy Oleho Nydahla, který se jako učitel buddhismu rovněž věnuje otázkám lásky, partnerství, manželství, rodiny nebo sexuality. Kniha vyšla již v několika evropských zemích. „To, co označujeme na Západě termínem buddhismus, se v Indii nazývá „dharma“ a v Tibetu „čhö“. Obojí znamená „jak se věci mají“. Cílem buddhismu je tady poznat pravdu,“ představil podstatu buddhismu Jaroslav Pešta.

V Krnově se přednáška koná 19. listopadu v 19 hodin v městském muzeu. V Rýmařově se s tímto cestujícím učitelem mohou lidé setkat 20. listopadu v 19 hodin ve Středisku volného času na Okružní ulici.