V neděli se kostel na Cvilíně zaplnil zbožnými poutníky i motoristy, kteří si přišli pro požehnání svých dopravních prostředků. Při každé bohoslužbě po vstupní modlitbě následuje čtení z Bible. Na neděli 24. července vyšlo čtení z knihy Genesis na téma Sodoma a Gomora.

JAK ABRAHÁM SMLOUVAL S HOSPODINEM O SODOMU

Liturgické čtení tentokrát poutníky na Cvilíně zavedlo až do doby bronzové. Připomenulo jim, jak před čtyřmi tisíci let Abrahám předstoupil před Hospodina s prosbou, zda by si to ještě nechtěl rozmyslet s plánovaným vyhlazením hříšného města Sodomy.

V Sodomě totiž žil kromě nenapravitelných hříšníků také Abrahámův příbuzný Lot se svou rodinou. Abrahámovi se nakonec podařilo usmlouvat, že pokud se v Sodomě najde aspoň deset spravedlivých, Hospodin město ušetří. Bohužel jich do desítky ještě pár chybělo, takže Sodoma to měla spočítané a byla smetena z povrchu zemského ohněm a sírou. Zachránil se aspoň Lot s potomky, ale museli vzít nohy na ramena a neohlížet se. Co z tohoto starozákonního příběhu vyplývá pro dnešní katolíky? Na to odpovědělo kázání Bogdana Sikory , který je provinciál řádu minoritů.

OHAVNOSTI, KTERÉ ROZZLOBÍ BOHA I DNES

Kněz Bogdan Sikora vysvětlil poutníkům, že božím zákonům se neprotivili jen hříšníci ve Starém zákoně, ale existuje řada věcí, kterými můžeme svého stvořitele naštvat také dnes. Třeba takové potraty nebo pornografie.

„Vidíme tisíce nenarozených dětí, které jsou vražděny v naší republice ročně. Krev těchto nevinných dětí volá k Bohu. Potom je tu pornografie, která je také proti božímu zákonu. Tak to Bůh učinil, aby si člověk z posvátné záležitosti, kterou je manželství, nedělal nějaký obchod. Aby nikdo nezneužíval pohlavního pudu, který patří do svátosti manželství. Kdo to nerespektuje, dopouští se hříchu," uvedl Sikora ve svém kázání na téma Sodoma.

EUTANÁZIE A HITLER

Další způsob, jak dnes můžeme pohněvat Boha je eutanázie. „Eutanázie u nás zatím ještě oficiálně není, ale setkáme se s ní v severských státech nebo v Holandsku. Tam se zabíjejí ti, kteří jsou nemocní. To je další ohavnost před Hospodinem, protože jsou to zase bezbranní, kteří takto trpí. S eutanázií začínal přece Hitler a víme, kam až to došlo. Když už byli vyhlazeni postižení, potom to šlo k méně postiženým, potom se ten akt týkal i zbytečných a přebytečných a tak se to šířilo stále dál," vysvětlil Sikora, jak by měli katolíci nahlížet na eutanázii.

LOT, ANDĚLÉ, SODOMSKÝ HŘÍCH A POHLAVNÍ PUD

První kniha Mojžíšova v souvislosti se zničením Sodomy a Gomory zaznamenala ještě jeden zajímavý příběh. Lot si pozval k sobě domů do Sodomy na nocleh dva anděly. Jeho sousedi byli ale takoví zvrhlíci, že obklíčili Lotův dům a chtěli vtrhnout dovnitř, aby anděly poznali. „Poznat někoho" je biblický eufemismus pro pohlavní styk.

Marně spravedlivý Lot sousedům nabízel své dcery místo andělů: „Bratři moji, nedělejte prosím nic zlého. Hleďte mám dvě dcery, které muže nepoznaly. Jsem ochoten vám je vyvést a dělejte si s nimi, co se vám zlíbí. Jenom nic nedělejte těmto mužům," snažil se Lot chránit anděly před davem. Naštěstí nadržení Sodomští byli zázrakem oslepeni, takže nenašli vchod do Lotova domu a nikomu se nic nestalo, jak se dočteme v knize Genesis.

Bogdan Sikora poutníkům vysvětlil, čemu se říká sodomský hřích. „Když do Sodomy přišli andělé, tak ti mužové je chtěli poznat. V biblickém slova smyslu to znamená, že chtěli mít s nimi pohlavní styk jako muži s muži. To je zase proti božímu zákonu, proti jeho nařízení. Přece Bůh stvořil muže a ženu, aby byli jedním tělem. Proto muž opustí otce i matku a přilne k ženě a co Bůh spojil, to člověk nerozlučuje. To je podstatná záležitost. Sex přece neslouží k tomu, aby si s ním člověk hrál, aby si z toho dělal kratochvíli. Je to věc, která slouží k tomu, aby člověk mohl vstupovat do svátosti manželství," uvedl Sikora další příklad, jak na sebe můžeme snadno přivolat boží hněv.

JEŠTĚ JE TU ZLÝ DUCH

Sikora na závěr svého kázání nezapomněl připomenout, že existuje také ještě zlý duch, který usiluje o zničení nás všech. „Zlý duch si nás najde, když odmítáme Bohu sloužit. Tím, že hřešíme, odsouváme Boha pryč a porušujeme smlouvu, kterou jsme s ním uzavřeli při křtu, že budeme jeho lidem. Nejsme jeho lidem, když nerespektujeme jeho zákony a přikázání," uzavřel Sikora své poučné kázání na téma Sodoma a Gomora.