Putovní výstava, která při své cestě republikou na chvíli zakotvila i v Rýmařově, přivítala v sobotu 9. ledna své první návštěvníky.

Hlavním tématem výstavy je život „tam“ a „tady“. Výstava zahrnuje fotografie cizinek z různých koutů světa, žijících v naší republice, úryvky z jejich deníků, vzpomínky na jejich život ve staré vlasti, proč ji opustily a jakým způsobem vnímají svůj nový život u nás.

Cílem výstavy a celého projektu je přiblížit veřejnosti životní osudy žen a mužů, kteří svůj nový domov nalezli v cizí zemi. Ukázat, jak nelehké bylo se začlenit do většinové společnosti pro lidi, jenž mají jinou kulturu a vyznání.

Putovní výstava bude hostem městského muzea až do konce ledna, zájemci mohou výstavu navštívit mimo pondělí každý den, a to v době od 9 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin, pouze v neděli jen od 13 do 17 hodin.

Výstava probíhá ve spolupráci s občanským sdružením M.O.S.T. a byla podpořena grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti a grantem Ministerstva kultury.