Na začátku dubna bylo pod peticí za jmenování Karla Dospivy in memoriam čestným občanem Krnova více než čtyři sta podpisů. Je vůbec možné udělit čestné občanství posmrtně? Lze ho taky odejmout? Je potřeba mít na udělování čestného občanství nějakou speciální vyhlášku? To jsou dotazy, se kterými se krnovští radní obrátili na ministerstvo vnitra.

Kolik má Krnov čestných občanů?

Současně se obrátili také na muzejníky a archiváře s dotazem, kolik vlastně má Krnov čestných občanů a jak se tento titul uděloval v minulosti. Podle archivářky Libuše Fiedlerové i podle historika Alexandra Michla-Bernarda z krnovského muzea není snadné odpovědět, protože zjištění těchto informací by si vyžádalo rozsáhlé pátrání v historických pramenech.

Podle neověřených zdrojů by měl být čestným občanem Krnova generál Vinogradov, který velel sovětským vojskům při osvobozování Krnovska na jaře 1945, snad i prezident Beneš, který kdysi Krnovskem projížděl, a pravděpodobně nosí tento titul i poslední kníže Lichtenštejn. Nejspíš jich ale bude ještě víc.

Ministerstvo: Je to jen na vás

„Každá obec může udělovat čestné občanství živým i zemřelým osobám, případně nemusí svého oprávnění k udělování čestného občanství využít vůbec. Může to realizovat zcela spontánně, nebo na základě formálních pravidel. Zákon nestanovuje žádnou povinnou formu," vzkázalo do Krnova ministerstvo vnitra.

Krnovští radní se rozhodli, že co nejdřív připraví pravidla pro udělování čestného občanství města Krnova. Podle návrhu, který ještě musí schválit zastupitelstvo, se jedná o nejvyšší čestné osobní vyznamenání udělované městem, kterým může být poctěn nejen občan České republiky, ale také cizinec.

Hlavním předpokladem jsou mimořádné zásluhy o rozvoj, propagaci či pověst města, ale rovněž se čestným občanem může stát ten, kdo vykonal hrdinský čin, zachránil významné kulturní nebo historické hodnoty. Rovněž lze tímto způsobem ocenit významné vědce, sportovce, umělce či politiky. Vyznamenaný pak obdrží listinu o udělení čestného občanství.

Čestný občan Krnova obdrží listinu opatřenou znakem města z rukou starosty nebo jeho zástupce při vhodné slavnostní příležitosti. V případě, že bude udělena in memoriam, měl by ji převzít někdo z pozůstalých. Aby se budoucí generace nemusely trápit s tím, kolik má Krnov čestných občanů, kopie této listiny bude uložena na městském úřadu a navíc bude kancelář tajemníka pověřena vedením evidence. Do Knihy čestného občanství města Krnov bude zaznamenáno nejen jméno dotyčné osoby, ale také důvody udělení či případně odnětí čestného občanství.

Bude Karel Dospiva čestným občanem?

„Jiří Krušina jako předkladatel petice za jmenování dirigenta Karla Dospivy čestným občanem vyslovil přání, že by bylo dobré udělit tento titul na slavnostním koncertu k padesátiletému výročí založení Dechového orchestru mladých Krnov. Bohužel tento koncert se uskuteční v sobotu 5. května, ale zasedání zastupitelstva je až ve středu 9. května," popsal krnovským radním zapeklitou situaci tajemník krnovské radnice Igor Kozelek.

Bez schválení zastupitelstvem nemůže být čestné občanství uděleno, ale naštěstí se už rýsuje východisko. „Dávám radě na zváženou, zda by se v této záležitosti mohlo svolat mimořádné zasedání zastupitelstva. Na něm by se projednávaly jen dva body. Schválení pravidel pro udělování čestného občanství a návrh na udělení tohoto ocenění panu Karlu Dospivovi, zakladateli a uměleckému vedoucímu Dechového orchestru mladých Krnov. Jeho zásluhy o rozvoj kultury a společenského života v Krnově jsou nezpochybnitelné," uzavřel tajemník Igor Kozelek.