A jak se pozná, že koledníka vyslala charita? „Trojici doprovází alespoň jeden koledník, kterému je více než patnáct let. Kasička je zapečetěná a je na ní razítko městského úřadu,“ vyjmenovala zástupkyně ředitele Charity Odry Jindřiška Stuhlová.

Mezi další poznávací znamení patří i to, že se takzvaný vedoucí koledník musí prokázat průkazem vystaveným Charitou ČR a potvrzeným příslušnou diecézní charitou. Na průkaze jsou pak podpisy odpovědných osob, případně s razítkem diecézní charity. Údaje na průkazu koledníka musí souhlasit s údaji v jeho občance.

Může se stát, že se někteří lidé rozhodnou vybírat na vlastní pěst, pak se ale nejedná o akci charity, a ta tudíž nenese zodpovědnost za to, jak budou finanční prostředky použity.

Dále se obyvatelé mohou setkat i s koledníky, kteří sice mohou mít na kasičce nalepený znak charity a vypadat jako tři králové, na požádání však nepředloží žádné průkazy a pokladnička nebude řádně zapečetěná. V tom případě je nejlepší obrátit se na policii, protože se může jednat o podvodníky.(red)