Pro tyto krnovské zahrádkáře je pěstování ovoce a zeleniny koníček na celý život. Většina z nich už je v seniorském věku, takže už ani neuvažuje o možnosti začínat jinde. Navíc ani není kde. Přestože se obchvat připravoval spoustu let, v žádném volebním období krnovští zastupitelé nesplnili dávný slib zahrádkářům, že najdou vhodné pozemky pro přemístění jejich kolonie, dřív než se začne stavět obchvat. Letos se zahrádky Zlaté Opavice staly součástí staveniště, takže se klasický „zahradníkův rok“ poprvé odehrává v úplně nových a často dost extrémních podmínkách.

NÁPIS „ZLATÁ OPAVICE“ UŽ ZNIČIL STAVEBNÍ STROJ

Zahrádkářská komunita ze Zlaté Opavice desítky let budovala sousedskou pospolitost, kde soukromý a veřejný prostor jasně vymezovaly ploty. Do jejich světa směl vstoupit jen ten, komu svěřili klíč od brány. Nad hlavní bránou se vedení zahrádkářské organizace právě chystalo vyměnit poškozenou tabuli s nápisem Zlatá Opavice Krnov. Než to stihli, štít s jejich názvem strhl a definitivně zničil nějaký stavební stroj.

Mnohé zahrádky zůstaly nejen bez plotů, ale i bez uživatelů a bez dozoru. Počet těch, kdo zahradničení už raději vzdali, převažuje nad počtem zájemců, kteří hledají uvolněnou zahrádku.

Ilustrační foto.
Noc kostelů v okrese Bruntál. V Krnově i s koncertem duchovní hudby

„Postupující stavba přináší nejen demolici některých zahrádek, ale také našich rozvodů vody od čerpací stanice, která je v tom rohu zahrádkářské osady u nemocnice. Snažíme se maximálně zkrátit termíny výroby nového vodojemu a napojení rozvodů. Zahrádek ubylo, takže se snížila i spotřeba vody a snad to půjde přechodně řešit nějakým provizoriem. Bohužel se zdá, že nelze stihnout obnovení dodávek vody z řeky na zahrádky dřív jak v srpnu,“ informoval zahrádkáře Zlaté Opavice na jejich výroční schůzi Ladislav Daříček z Českého zahrádkářského svazu ČZS.

PROBLÉMY DOČASNÉHO A TRVALÉHO ZÁBORU

Obchvat způsobuje zahrádkářům problémy nejen s vodou, ale i s oplocením.

„Po obou stranách obchvatové komunikace je nutné vybudovat zahrádkám nové ploty. Problém je v tom, že nevíme jaký je rozdíl mezi dočasným a trvalým záborem. V režimu dočasného záboru občas můžeme projít okrajem staveniště, ale nikdo nám tam nedovolí něco trvalého stavět. Máme si kolem staveniště dávat dočasný plot, který zase budeme po dokončení obchvatu o pár metrů posunovat? Zřejmě tam bude pro potřeby stavby natažena voda, ale kudy to povede, a jestli se budou moct napojit i další odběratelé, to nevíme,“ povzdechnul si Ladislav Daříček s tím, že nikdo zahrádkářům nepředložil instrukce, jak má kolonie Zlatá Opavice fungovat v režimu dočasného záboru. Podobné problémy jako s vodou a oplocením řeší zahrádkáři i s napojením na elektřinu.

Parkování, ilustrační foto.
Místa pro auta v Bruntále

Krnovští zahrádkáři ze Zlaté Opavice smutně pozorují uvolněný pás půdy, který prochází přímo středem jejich osady. Za rachotu stavebních strojů vzpomínají, jaký zde býval božský klid. Přemýšlí, jaké to bude, až stavební hluk jednou vystřídá hluk z automobilové dopravy na obchvatu. Dozvěděli se, že na své sousedy a přátele na opačné straně obchvatu v budoucnu už neuvidí, protože v celé délce osady Zlatá Opavice je navržená protihluková stěna. Mnohé okolní zahrádkářské osady ujistily kolegy za Zlaté Opavice svou solidaritou v této těžké situaci.