Pokud se plyn hluboce zmrazí, změní se v kapalinu a tím extrémně zmenší svůj objem. Pak už k transportu není potřeba plynovod. Lodě LNG přepraví přes oceán. Auta mohou doplňovat zásobníky i v odlehlých oblastech. Do Dvorců nevede klasický plynovod na zemní plyn. Právě proto se tato obec začala zajímat o zkapalněný břidlicový plyn.

První kotelna na břidlicový plyn

„Protože ve Dvorcích není zavedený plyn, přemýšlíme nad svou energetickou koncepcí jinak než ostatní. Samozřejmě také sledujeme systém dotací a zajímáme se o příplatky na kotlíky. Kromě toho jsme také připravili docela revoluční projekt na změnu vytápění našeho Turistcentra. Je založený na koncepci, která by nám kromě úspor mohla zajistit technologické prvenství v republice,“ uvedl starosta Dvorců Jan Božovský.

Dodal, že Turistcentrum nabízí kromě ubytování a restaurace také energeticky náročný provoz bazénu, sauny a sálu. Energetika Turistcentra je dnes založená na tepelných čerpadlech, která už jsou na konci životnosti. V budoucnu by mohla u Turistcentra fungovat teplárna a elektrárna na břidlicový plyn.

Obecní teplárna a elektrárna

„Před velkým zdražením jsme tam hradili na 890 tisíc za energie. Spočítali jsme si, jak náklady snížit až na 300 tisíc. Tak obrovské úspory by tam mohly nastat, pokud by se ve Dvorcích vybudovala kotelna na břidlicový plyn a samozřejmě také zásobník plynu s odpovídající kapacitou. Zatím sice žádná podobná v České republice neexistuje, ale jednou někdo musí začít,“ doplnil starosta Dvorců s tím, že samozřejmě by také bylo nutné spojit obecní teplárenství s výrobou, skladováním a využitím vlastní obecní elektřiny.

Obec jedná s krajem

„Jednali jsme o této koncepci s krajským úřadem, jestli by nám pomohli s realizací. Díky tomu jsme zjistili, že také kraj provozuje plno zařízení v oblastech, kde není zavedený zemní plyn a posuzuje vhodnost různých technologií. Díky propojení teplárny s výrobou elektřiny jsme měli v projektu vymyšlené také nabíjecí stanici na elektrokola a elektromobily. Obecní elektromobil by díky vlastní výrobě elektřiny měl náklady na pohonné hmoty blízké nule,“ popsal starosta Dvorců energetickou vizi, která je založená na dovážení zmrazeného břidlicového plynu LNG do obecního zásobníku.

Inspirace v Polsku: komunitní zásobník

„Pokud se takzvaný břidlicový plyn transportuje zmrazený a zkapalněný, ušetří se za výstavbu plynovodu. Proto cena pro spotřebitele může být tak zajímavá. V České republice je zmrazený břidlicový plyn nový obor, ale třeba v Polsku se jim to už slušně rozjíždí.

V rámci zásobování energií si postaví komunitní zásobník pro celou vesnici. Pak se tam jednou za čas zmrazený plyn přiveze po silnici. Díky této technologii už nepotřebujete města a státy propojovat plynovodem. Zatím nám bohužel dotace nevyšly, takže teď přemýšlíme, jak to zafinancovat jinak,“ uzavřel starosta Dvorů s tím, že pokud nová technologie bude v Turistcentru fungovat podle očekávání, přijdou na řadu další obecní kotelny.

K TÉMATU

Břidlicový plyn v Evropě

Tankery už začaly dovážet z USA do Evropy zkapalněný zemní plyn LNG vytěžený z břidlic. Toto odvětví očekává velký rozvoj, pokud se podaří vybudovat potřebnou infrastrukturu a překonat administrativní překážky jak ze strany USA, tak EU. Proč břidlicový plyn zažívá obrovský boom právě v USA? Právě konkurence plynu z břidlic v Americe tlumí růst cen zemního plynu a ropy. To přispívá k oživení amerického hospodářství. V Evropě jsou sice také ložiska břidlicového plynu, ale jejich těžba by byla značně komplikovaná.

Zatímco v USA se břidlicový plyn těží v řídce obydlených oblastech, kde případné znečištění vody nebo zemětřesení nikoho neohrožuje, v hustě zalidněné Evropě je situace jiná. Proto řada evropských zemí uvalila moratorium na těžařskou technologii břidlicových plynů, na takzvané hydraulického frakování. Z tohoto důvodu evropské zkušenosti s břidlicovým plynem za těmi americkými zaostávají o celá desetiletí.

Největší podporu má těžba břidlicového plynu v Polsku, které se tímto způsobem snaží vymanit z energetické závislosti na Rusku. V roce 2014 polský premiér Donald Tusk přišel s koncepcí, jak nalákat investory k těžbě. Několik zájemců se pustilo do průzkumu polských ložisek, ale většinou se ukázalo, že zde zásoby nejsou tak velké, jak se očekávalo. Navíc jsou zde často geologické podmínky pro případnou těžbu značně složité. Přesto Poláci zůstávají největšími fanoušky břidlicového plynu v rámci EU.