O rok mladší snímek ukazuje již posílené břehy Černého potoka v roce 1970. Nové hráze se v Bruntále budovaly v rámci kampaně Za lepší a spokojený život. Na tomto snímku vlevo je ještě vidět někdejší Kalendova pekárna, a v pozadí Malčíkův statek. „Napravo dnes stojí panelové domy v ulici K. H. Máchy," doplnil historik a kronikář města Josef Cepek.

Na snímku z dnešních dnů pořízeném z mostku přes Černý potok je na levé straně vidět nové panelové domy v ulici Na Nábřeží.

Úprava hráze na Černém potoce v roce 1969.

Úprava hráze na Černém potoce v roce 1969.

.

Nové hráze na Černém potoce v roce 1970, vybudované v rámci akce Za lepší a spokojený život.

.

Dnešní pohled z mostu v ulici K. H. Máchy směrem k ulici Na Nábřeží. Vlevo nová výstavba panelových domů z druhé poloviny minulého století.