V rámci komunitního plánování sociálních služeb zavedlo Město Krnov setkávání sociálních pracovníků obcí a poskytovatelů sociálních služeb na pravidelných konferencích. Ta nejbližší se bude konat už dnes v pátek 30. října v sále krnovského Vzdělávacího centra Slezské univerzity.

Potrápí je nové paragrafy i alkoholismus

Tématem bude například novelizace zákona o sociálních službách nebo problematika alkoholismu v sociální práci. „Novela přinesla řadu změn už od 1. července a od 1. srpna, a další úpravy nás čekají od 1. ledna příštího roku. Někdo by si mohl myslet, že novela není právě nosným tématem konference, když si paragrafové znění může každý přečíst, ale my jsme přesvědčeni, že pořád se vyplatí o ní diskutovat, aby byla správně pochopena a uvedena do praxe. Další téma týkající se alkoholu jsme pak vybrali proto, že s lidmi závislými na alkoholu se setkáváme v naší praxi čím dál častěji. S diagnostikou alkoholové závislosti nás obeznámí skutečná kapacita v oboru, docent Vladimír Řehan, vedoucí katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého Olomouc,“ uvedla vedoucí krnovského oddělení sociálních služeb a pomoci městského úřadu Vlasta Patíková.

Nejen suchá teorie, ale také workshopy

Konference, které se dnes účastní kolem osmdesáti sociálních pracovníků nejen z Krnovska, ale i z Hlučína, Opavy, Bohumína, Frenštátu pod Radhoštěm a dalších měst, začíná v 9 hodin. Po přednáškách budou účastníci rozděleni podle svých zájmů do tří skupin, pro které jsou připraveny workshopy na probíraná témata. „Čas věnovaný workshopům bychom chtěli využít k předávání poznatků z naší práce a zkušeností při řešení složitých případů.

V oblasti alkoholové problematiky pak naším cílem je najít způsob, jak mohou sociální pracovníci pomoci v nalezení přiměřeného východiska,“ upřesnila Vlasta Patíková.

Pořádání konference je v souladu s nově schváleným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb města Krnova na období 2009 - 2012. Jedna ze směrnic totiž zní: „Nejméně dvakrát ročně uspořádat setkání sociálních pracovníků za účelem předávání informací a praktických zkušeností.“