„Velice si vážím vás všech, kteří šijete roušky nejen pro sebe, ale i své široké okolí. Vzhledem k tomu, že jsme od státu obdrželi přesně nula roušek, jsme se i my pustili do výroby. V průběhu prvního týdne karantény jsme rozdali 250 roušek. Poměrně malou část jsme koupili a většinu jsme buď vyrobili sami, anebo ve spolupráci s dalšími zručnými švadlenkami a krejčími zajistili,“ informovala o činnosti Městského úřadu Město Albrechtice starostka Jana Murová.

STÁT PONECHAL ZODPOVĚDNOST NA NÁS

Během víkendu pracovníci albrechtického úřadu a jejich příznivci zpracovali materiál z vlastních domácích zásob. Převážně rozstříhali povlaky peřin, aby mohli ušít dalších 500 kusů roušek. Tato kooperace dobrovolníků už zajistila výrobu stovek roušek, a další budou vyrobeny v nejbližších dnech.

„Jelikož stát nechal tuto zodpovědnost na každém z nás, proto jsme se my, Město Albrechtice, nejprve postarali o nejrizikovější skupiny: hasiče, seniory, prodavačky a o ty, kteří si o zajištění roušky požádali. Každý požadavek byl co nejdříve uspokojen. Pokud i nadále někdo z občanů Města Albrechtic má problém se zajištěním roušky nebo ví o někom, kdo roušku potřebuje, může si ji vyzvednout před městským úřadem. Průběžně tam budou doplňovány,“ uvedla starostka Murová s tím, že případně si mohou zájemci zavolat kvůli předání roušek na číslo 777 781 198.

DALŠÍ DOBROVOLNÍCI JSOU VÍTANÍ

„Pokud patříte mezi ty zručnější a chtěli byste roušku někomu podarovat, můžete naopak do sběrné nádoby před městský úřad roušky přinést.

Zatím všichni zpracováváme materiálové rezervy svých domácností. Někdo stříhá zbytky látek, někdo peřiny či polštáře. Dobrovolníkům, se kterými město spolupracuje, jsme schopni zajistit šňůrky a nitě,“ doplnila starostka s tím, že další látky by snad měly dorazit už ve středu.

Pokud by se někdo chtěl připojit, určitě bude materiál k dispozici.

MYSLÍ NA NÁKUPY I POTRAVINOVÉ BALÍČKY

Město Albrechtice ovšem nežije jen rouškami. Myslí také na dodávky potravin a hygienických potřeb. Pro ty, kterým byla nařízena karanténa nebo mají potřebují zajistit donášky nákupů, zajistil sociální odbor linku 777 781 198, kam můžou své požadavky na nutné nákupy hlásit.

„V případě, že se ocitnete ve finanční nouzi, máme pro vás připravené i potravinové balíčky. V této nelehké době si musíme navzájem pomáhat a být na sebe alespoň trochu milí a shovívaví. Věřím, že to společně zvládneme. Až vše pomine, tak se ze všech strastí stanou jen veselé příhody,“ věří starostka Města Albrechtic Jana Murová.