Investiční oddělení Městského úřadu Krnov dostalo v letošním rozpočtu vyčleněnou částku 380 tisíc korun a k tomu úkol od radních, aby navrhlo, jak nejlépe tyto prostředky využít ke zklidnění dopravy na příjezdových komunikacích.

O retardérech se příliš neuvažuje, ale v úvahu přichází hlavně různé semafory, radary na měření rychlosti napojené na kamerové systémy, ať už se záznamem, či bez něj. „Investiční oddělení zkoumá, v jakých cenových relacích se pohybují jednotlivá opatření, která přichází v úvahu a pak nám nevrhne, jestli za dané peníze pořídíme celé řešení najednou, nebo bude nutné ho rozložit na etapy.

Porovnává například také, jaká opatření zpomalí dopravu jen na příjezdu a která obousměrně, protože hlavně na Opavské ulici rádi šlápnou na plyn i řidiči, kteří vyjíždí z města ven,“ vysvětlila starostka Renata Ramazanová.

Další důležitou krnovskou výpadovkou je také Petrovická ulice směřující do Polska, do obce Petrovice, ale tam se o zpomalovacích opatřeních zatím neuvažuje. „Po Petrovické ulici se sice také často jezdí rychle, ale zdaleka tam není taková frekvence dopravy jako na ostatních výpadovkách. Nejezdí tudy do Polska tolik kamionů a nedochází tam k tak častému střetu aut a chodců jako na Opavské, Albrechtické a Bruntálské ulici,“ dodala starostka Renata Ramazanová.

Při rozhodování o tom, jak dopravu zpomalit, může být inspirací, jak překvapivě velkou účinnost má semafor instalovaný na Opavské ulici. Řidičům přijíždějícím od Opavy ukazuje permanentně červenou a na zelené světlo se přepne až v okamžiku, kdy senzor potvrdí dodržení rychlostního limitu – padesátky.

„Přestože tento semafor respektují jen slušní řidiči a ti ostatní, co jezdí po Opavské na červenou, jsou téměř bez postihu, má tento semafor překvapivě vysokou účinnost. Společně s dopravní policií také připravujeme řadu dalších aktivit, které přispějí ke zpomalení rychlosti, ale konkrétně je prozrazovat nebudu,“ uzavřela starostka Ramazanová.