Renáta Sluková přišla s nápadem pro ně uspořádat sraz. Domluvila na 10. června od 16 hodin v Úvalně areál na Strážišti. Bude zde sraz občanů, kteří mají vztah k největšímu krnovskému sídlišti. Každý z nich ví, že adresa "SPC" znamená Sídliště pod Cvilínem. Na Facebooku vznikla skupina Sídlišťáci SPC, kde si vyměňují vzpomínky na dětství a mládí. Sdílejí staré černobílé fotky paneláků v pustině bez zeleně a skupinové školní fotky.

K sídlišťákům mají velmi blízko také krnovští "lomáci", protože chodili společně trávit volný čas do cvilínských lomů nad sídlištěm. Ti jsou samozřejmě na srazu v Úvalně také vítáni.

Pamětníci zavzpomínají

Jak se vlastně zrodil nápad uspořádat sraz pamětníků krnovského sídliště? "Vzniklo to na popud mých kamarádů, kteří prožili krásné dětství na tomto sídlišti v letech 1970 až 1990. Bydlíme mnozí nadále v Krnově , ale někteří jsme se už odstěhovali z tohoto sídliště. Kamarádi se už nemají možnost sejít někde u táboráku a piva jako dříve. Proto jsem tuto akci domluvila v Úvalně na Strážišti s paní Hromadovou, která nás velice ráda uvidí, protože sama byla hospodskou v bývalé sídlištní hospodě "Družbě" a mnohé občany ze sídliště už dlouho dobře zná. Domluvila jsem se také s hudební skupinou AXE, kterou tvoří bývalí sídlišťáci, že nám udělají menší koncert," uvedla Renáta Sluková s tím, že všichni sídlišťáci jsou zváni na sraz do Úvalna.

Kladenské rozdělovské věžáky jsou nemovitou kulturní památkou.
Fenomén paneláky: nejde o podřadné "králíkárny" a ani výmysl komunistů

Budou tam k dispozici i chatky, v kterých mohou přenocovat sídlišťáci, kteří už bydlí mimo Krnov. Také v Brně, Ostravě nebo Olomouci žijí bývalí Krnované, kteří se chtějí vidět s kamarády, se kterými před desítkami let vyrůstali na sídlišti.

"Na tuto akci se mi přihlásilo prozatím asi dvě stě občanů, ale další píšou soukromé zprávy, že sice nejsou ze sídliště, ale měli tam plno kamarádů a rádi dojdou. Pokud bude krásné počasí, tak jich možná dorazí do Úvalna ještě víc," doplnila Sluková, která založila facebookovou skupinu Sídlišťáci SPC, která už má okolo 700 členů. Denně se hlásí další zájemci, kteří hledají kamarády z dětství a vzpomínají nad starými i novými fotkami sídliště SPC Krnov.

Vzpomínka z kroniky

Krnovský kronikář v roce 1972 popsal, jak pokračuje výstavba na Sídlišti pod Cvilínem. Po dokončení 158 bytových jednotek začala výstavba restaurace Družba, kotelny, obchodního střediska, pavilonu služeb a mateřské školy.

"S přírůstkem bytů přibývá starostí pracovníkům Bytového podniku. Ve státních bytech je zjišťována malá zainteresovanost nájemníků na údržbě a zachování státního majetku. Pro zlepšení situace byl vypracován návrh soutěže "Dům vzorné čistoty". Leč prozatím zůstalo u návrhu, k jeho realizaci nedošlo. Kolektivní způsob bydlení v současné době převládá nad individuální výstavbou rodinných domků. Pro spokojenost a dobrou pohodu při kolektivním bydlení je rozhodující občanské socialistické soužití a kolektivní odpovědnost za čistotu a pořádek ve společných užívaných zařízeních a prostorách, udržování čistoty chodníků a komunikací, pěstování okrasné zeleně kolem domů a v neposlední řadě za výchovu dětí, bydlících v domě. Naše socialistická společnost věnuje velkou pozornost bytovému problému a staví ho na přední místo v řešení celostátního úkolu," popsal krnovský kronikář situaci na počátku sedmdesátých let.

Sídliště pod Cvilínem neboli SPC 

Sídliště pod Cvilínem je největším jednorázově navrženým a postaveným obytným celkem Krnova. Rozloha sídliště činí 20 hektarů.
Zástavba je tvořena deskovými čtyřpodlažními, šestipodlažními, osmipodlažními a bodovými třináctipodlažními panelovými domy typu TOB.
Sídliště vyjadřovalo pozdně modernistickou představu o bydlení v typizovaných a průmyslově stavěných domech, odpovídala tomu rozvolněná urbanistická struktura doplněná zelení a občanskou vybaveností.
Ta postupně zahrnula základní školu, mateřskou školu, jesle, obchody, zdravotnické středisko, restauraci a některé služby.
Dodávky tepla a horké vody měla zajistit kotelna vybudovaná s ohledem na převládající směr větrů na samém východním konci sídliště.
V pěti etapách od roku 1969 do roku 1980 bylo vystavěno 1 600 státních, podnikových a družstevních bytů pro 6 000 lidí.