Ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier odvolal Martina Šimáčka z postu ředitele Agentury pro sociální začleňování. Zdůvodnil to chybami při zadávání veřejných zakázek a odmítavým postojem k reorganizaci Agentury.

Dienstbierovo rozhodnutí nenechalo v klidu starosty čtyř obcí Osoblažska, kde mají s Agenturou pod Šimáčkovým vedením dobré zkušenosti. Obávají se, zda personální výměna neuškodí připravovaným projektům.

Starosta Osoblahy Antonín Rous, starosta Dívčího Hradu Jan Bezděk, starosta Hlinky Marcel Chovančák a starostka Slezských Pavlovic Lenka Drozdová společně napsali otevřený dopis a odeslali ho na Úřad vlády České republiky.

Tyto čtyři obce spolupracují s Agenturou pro sociální začleňování od ledna 2013. Spolupráce mezi partnery fungovala na základě společného memoranda.

„Spolupráce byla znovu potvrzena letos v březnu, kdy jsme jako starostové předkládali našim zastupitelům ke schválení nová memoranda, která nás ještě více zavazovala ke spolupráci s Agenturou v rámci příprav koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám.

Tato nová memoranda byla schválena, protože za dobu spolupráce s Agenturou je na Osoblažsku vidět kus kvalitně odvedené práce. A to ze strany zaměstnanců i vedení Agentury," vzkázali čtyři starostové z Osoblažska do Prahy.

Starostové na základě projektových záměrů, které jsou v současnosti konzultovány na kraji i na ministerstvech, očekávali, že Osoblažsko by v následujících třech letech mohlo na svůj rozvoj čerpat přes sto milionů korun.

Právě Agentura obcím výrazně pomohla s přípravou projektů.

„Bylo možné se na ně kdykoliv obrátit, konzultovat danou problematiku i jednotlivé aktivity projektů. Proto spolupráci s agenturou hodnotíme velmi kladně a pozitivně. Její pomoc na Osoblažsku je žádoucí a potřebná," popsali svou zkušenost starostové čtyř obcí, které zaskočily a vylekaly změny ve vedení Agentury v uplynulých dnech.

Nehodnotí důvody odvolání

Starostové v dopise zdůraznili, že nechtějí hodnotit důvody odvolání ředitele Šimáčka, protože je znají jen zprostředkovaně z médií, ale hlavně chtěli vyjádřit své znepokojení a obavy o další působení Agentury v lokalitách se špatnou socioekonomickou situací.

„Nepřísluší nám hodnotit důvody odvolání, ale máme za to, že je třeba poukázat na bezchybné fungování Agentury v naší lokalitě a její zájem na zlepšení regionu Osoblažska. Pane ministře, pevně věříme, že další kroky nepovedou k útlumu činnosti v potřebných lokalitách.

Že činnost odboru bude i nadále tak intenzivní, profesionální a kvalitní jako tomu bylo v minulých měsících a letech za vedení panem ředitelem Martinem Šimáčkem," vzkázali starostové ministru Dienstbierovi, který před několika dny Osoblažsko osobně navštívil.