Než projektant vytvořil definitivní návrh veřejných prostranství a vnitrobloků mezi ulicemi Albrechtická a I. P. Pavlova, vyzvalo město místní občany, aby vznesli k záměru své nápady a požadavky.

Ponechat sušáky na prádlo? Kam doplnit chybějící veřejné osvětlení? Jak by měla fungovat dětská hřiště? Na těchto otázkách se sousedé pokusili shodnout. Všem bylo jasné, že je tu potřeba mnohem víc parkovacích míst, že podzemní kontejnery na odpad jsou estetičtější než ty klasické nebo že je potřeba lépe vyřešit podmínky pro příjezd sanitek i stěhovacích vozů.

Jde o plochu u „věžáku“ mezi Albrechtickou ulicí a areálem nemocnice. „Zdejší obyvatelé měli na podzim roku 2017 možnost připomínkovat architektonickou studii na veřejném projednání. Jejich poznatky jsme předali projektantovi, který se snažil opodstatněné připomínky zapracovat do projektové dokumentace pro územní a stavební řízení,“ uvádí vedoucí krnovského odboru veřejných zakázek Klára Hazuchová. Ve čtvrtek 31. ledna se zdejší obyvatelé setkají s projektantem.

U věžáku se v 17 hodin setkají nejen s projektantem, ale i s pracovníky odboru veřejných zakázek a někým z vedení města.

„Na ploše mezi domy Albrechtická 96/96a a 100b/c bude postaven velký stan. Věříme, že tímto způsobem, i přes chladné lednové klima, se přijde na rozpracovaný projekt podívat více lidí, kteří opět budou mít možnost ho připomínkovat,“ uvedla Kristýna Kutálková z krnovského odboru strategického rozvoje. Protože se Evropa připravuje na bouři a extrémní vítr v souvislosti s tlakovou níží Oskar, za velmi nepříznivého počasí bude místo ve stanu jednání probíhat v základní škole na Janáčkově náměstí.

„Projektant navrhuje vybudovat více než 40 nových parkovacích míst, umístit stojany na kola mimo chodníky nebo vytvořit obratiště vozidel na konci slepé komunikace. Plán zahrnuje také vybudování dvou dětských hřišť,“ uvedla Klára Hazuchová s tím, že vybudování podzemních kontejnerů zde nepřichází v úvahu kvůli množství inženýrských sítí.