Příští rok udělá tečku za nekonečnými výkopy kvůli dokončení kanalizace a nastane chvíle finálních úprav. Jaké by mohly být, představí ve čtvrtek 1. prosince v 18 hodin v krnovské knihovně architekti studia Robust Ondřej Busta a Robert Damec. Ti v současné době zpracovávají studii nazvanou Řešení veřejného prostranství ulice Mikulášská.

„Naší snahou není měnit charakter ulice ani dělat žádné radikální zásahy, ale naopak podpořit stávající kvalitu drobnými úpravami, které se budou týkat spíše detailů,“ uvedl Robert Damec, podle kterého architekti chtějí vyzdvihnout její historickou úlohu a reprezentativní charakter.

„Problémy, které studie řeší, jsou povrchy chodníků a cyklostezek, osvětlení, které je v nevyhovující výšce a neprosvítí koruny stromů, doprava v klidu, to znamená parkování například v části u divadla a Silesie, a úprava vozovky. V zásadě se jedná o kosmetické zásahy, jimiž se stávající, dosud skrytá kvalita podpoří a nechá vyniknout,“ dodal Damec.

Více než stoletá Mikulášská ulice vznikla jako spojnice mezi hlavním nádražím a středem Krnova. Spojovala vchod do nádraží s krnovskou dominantou kostelem sv. Martina. Jsou zde stavby, které dokládají vývoj společenského a kulturního života, jako divadlo, evangelický kostel, Výstavní palác Silesia a školy.

„Charakter Mikulášské ulice je primárně obytný. Architektonické pojetí vil a obytných domů, které ji lemují, její reprezentativnost chápou a podtrhují. Základním prvkem je vzrostlá alej, která dělá z Mikulášské ulice nejkrásnější a nejkvalitnější ulici v Krnově. Toto vše nás staví před zodpovědný úkol, jak se vypořádat například s nekvalitním a navíc překopy zničeným důležitým detailem povrchem.

Město se rozhodlo k tomuto problému postavit zodpovědně a s péčí, kterou si tato ulice zaslouží,“ řekl Robert Damec.