Naplánovaná akce, jež je nyní v plném proudu, se dotýká pěti lokalit, a to území U kapličky v Edrovicích, na Rýmařovské ulici v Janušově, na Opavské ulici v Janušově, U kapličky v Janovicích a U zastávky v Janušově. „V rámci realizace projektu budou v těchto vybraných úsecích odstraněny nevhodné dřeviny, ošetřeny stávající dřeviny, vysázeny nové stromy a keře a založeny trávníky,“ sdělila Hana Pavlásková z Městského úřadu v Rýmařově.

Například v některých místech byly staré stromy nahrazené novými, doplněn nový trávník a vysázeny nové keře. Změny připravené pro Opavskou ulici v Janušově se dotknou místního stromořadí. Zeleň bude plnit i jinou než zkrášlující funkci. „Součástí vegetačních úprav zde je dále kompaktní liniová výsadba stromů a keřů, která bude oddělovat plochu veřejné zeleně od zdevastovaného výrobního areálu na sousední parcele,“ informovala Pavlásková.

U zámku v Janovicích bylo třeba navázat na vegetaci v jeho zahradách, a to bude třeba i v případě úseku U zastávky blízko křižovatky na Opavské ulici. „Řešené území představuje parkově upravenou plochu bezprostředně navazující na parkový areál zámku v Janovicích. V tomto úseku jsou navrhovány především keřové dosadby k odclonění parkové plochy od ulice Zámecká a frekventované ulice Opavská,“ doplnila Pavlásková.

Na uskutečnění projektu Rýmařov - regenerace sídelní zeleně město získalo více než půlmilionovou dotaci u Evropských fondů Evropské unie a Státního fondu životního prostředí ČR. Plánované akce by měly být dokončeny letos na jaře. Pokud se podaří získat peníze i na pokračování projektu, mohlo by se zvelebení dočkat dalších deset území, a to například ve Stránském, Jamarticích, Harachově a také přímov Rýmařově.

Zuzana Pršalová