Jak uvedla Lucie Drahošová, tisková mluvčí skupiny Agel, pod kterou tato nemocnice spadá. Podhorská nemocnice na operační sály zakoupila další anesteziologický přístroj, operační stůl a operační světla, což přispívá k dalšímu zvyšování bezpečí pacientů a v neposlední řadě také zvyšuje komfort operačních týmů. Podrobněji vše poté popsala Bohdana Kosová, staniční sestra operačních sálů.

„Nová LED operační světla díky moderní konstrukci neoslňují operatéry, nevytváří barevné stíny a mají speciální modul pro 3D hluboké osvětlení. Operační stoly potom charakterizují tři slova multifunkční, mobilní a flexibilní, jsou optimální pro širokou škálu operačních výkonů, které v Podhorské nemocnici provádíme. Jejich předností je také vysoká nosnost, až 360 kg, která je vzhledem k narůstajícímu počtu obézních pacientů nepostradatelná,“ uvedla Bohdana Kosová.

Jak vysvětlila Lucie Drahošová, Oddělení operačních oborů Podhorské nemocnice, které nejvíce bude profitovat z modernizace operačních sálů, zahrnuje chirurgické a gynekologické oddělení.

„Na gynekologickém oddělení je realizována elektivní, převážně miniinvazivní, jednodenní chirurgie, která zabezpečuje lepší pooperační průběh a rekonvalescenci. Chirurgické oddělení se zabývá všeobecnou chirurgií, kdy provádí klasické i laparoskopické výkony operace žlučníku, slepého střeva i tříselné kýly. Z dalších operací jsou to například operace varixů na dolních končetinách, výkony na prsou, štítné žláze,“ upřesnila a doplnila, že pacienty vyhledávanou je zejména úrazová chirurgie traumatologie, v jejímž rámci se zdravotníci zabývají nejčastěji plánovanými ošetřeními úrazů skeletu, zejména zápěstí a hlezna.

„Dále řeší zlomeniny dlouhých kostí, nitrokloubní zlomeniny včetně kyčle, observace při poraněních břicha či hrudníku a dále také ošetřují ortopedická onemocnění skeletu končetiny vyjma náhrady velkých kloubů. K operacím je běžně používán nadstandardní speciální osteosyntetický materiál,“ pokračuje.

Uvedla také, že přestože se traumatologie v Podhorské nemocnici začala rozvíjet až na počátku roku 2016, má v současné době nadregionální působnost, kterou si získala díky nadstandardnímu přístupu a péči poskytované vysoce erudovaným týmem pod vedením primáře Daniela Pešáka.

„V souvislosti s modernizací operačních sálů a plánovaným personálním posílením oddělení plánuje nemocnice v roce 2019 další rozvoj především v oblasti laparoskopických a artroskopických operačních technik,“ dodala na závěr.