„Další investiční akce se budou připravovat. Jedná se o třeba o rekonstrukci venkovního koupaliště nebo o přeměnu bývalého ředitelství Karnoly na muzeum. Demolovat by se měly staré tankové garáže v areálu bývalých sovětských kasáren. Místo nich by měly vyrůst polyfunkční domy,“ doplnil informace místostarosta Bedřich Marek.

„Letošní rok bude pro všechny občany velmi zátěžový z hlediska rostoucích cen energií či reformních kroků vlády. Orgány města Krnova se proto shodly na nutnosti podržet pro občany ceny většiny služeb na stávající úrovni nebo alespoň minimalizovat cenový nárůst,“ popsala plánovaný postoj krnovské radnice pro letošní rok starostka Renata Ramazanová.

Co tato slova v praxi znamenají? Na jedné straně zvýšené nároky na městský rozpočet. Na straně druhé však zachování cen pro občany za svoz komunálního odpadu, vodné, mírně se jen zvýší cena stočného. I městská hromadná doprava, přes nárůst ceny jízdenek, zůstane jednou z nejlevnějších ve srovnání se stejně velkými městy.