„Naplňování strategického plánu, který byl schválen zastupitelstvem v loňském roce, představuje naši prioritu. V rozpočtu města je samozřejmě počítáno s pokračováním oprav místních komunikací, což se, jak pevně věřím, odrazí nejen na zlepšení funkčnosti silniční sítě, ale také na zvýšení estetické hodnoty města,“ řekl František Struška, bruntálský starosta.

Významný posun se očekává v realizaci výstavby nového pohřebiště v areálu pod Uhlířským vrchem. Bruntál na něj získal desetimilionovou dotaci ze státního rozpočtu při takzvaném porcování medvěda. „Nové pohřebiště je pro naše město zcela nezbytné, protože kapacitu stávajícího hřbitova není možné rozšířit z důvodu jeho ohraničení zástavbou,“ vysvětlil dále Struška.

Věří, že v průběhu letošního roku bude ve městě konečně dořešena i bytová problematika. Tedy to, jakým způsobem bude naloženo s bytovým fondem města.

„Z dlouhodobějšího pohledu bude rok 2008 pro Bruntál důležitý v oblasti dopravy. Usilujeme o výstavbu obchvatu našeho města, které je velmi zatížené dopravou. Pokud vše půjde dobře, mohlo by být do pololetí vydáno územní rozhodnutí pro výstavbu obchvatu v rámci komunikace I/45,“ přiblížil ještě další důležitý bod letošního plánu starosta Bruntálu.