Před patnácti lety extrémní zvýhodnění fotovoltaické elektřiny přihrálo pohádkové zisky solárním baronům a spekulantům s pozemky. Kvůli této zkušenosti má fotovoltaika špatnou pověst a její masivní rozvoj se zasekl.

Sice se podařilo obstojně nastartovat boom solárních panelů na střechách, ale většinou nešlo o velké významné zdroje. Až nyní, když se stát zavázal k útlumu uhelné elektřiny, se fotovoltaické farmy opatrně vrací na scénu. Často se jedná o projekty založené na umístění solárních panelů na zemědělské půdě.

Dvorce zájem ČEZu zaskočil

Obec Dvorce v okrese Bruntál má na dohled stožáry větrných elektráren. „Dost nás to zarazilo, když nás oslovil ČEZ, že má zájem u nás stavět také fotovoltaické elektrárny. Předpokládali jsme, že éra zakrývání zemědělské půdy solárními panely už definitivně patří do historie. Že jsme se poučili ze začátečnických omylů, takže dál už budeme pokračovat fotovoltaikou jen na střechách domů nebo brownfieldech. V každém českém městě nebo obci určitě existuje nevyužitý potenciál pro rozvoj střešní fotovoltaiky,“ uvedl starosta Dvorců Jan Božovský k iniciativě ČEZ.

„Pro potenciální projekty fotovoltaické elektrárny jsou v okolí obce Dvorce u Bruntálu vytipované lokality o výměře v souhrnu nižších desítek hektarů s potenciálem instalovaného výkonu nižších desítek MW,“ potvrdil tento záměr mluvčí ČEZ Vladislav Sobol s tím, že na území Moravskoslezského kraje byly vytipovány desítky podobných lokalit pro projekty obnovitelných zdrojů energie.

Spekulanti s pozemky cítí zisk

Zastupitelé Dvorců mají představu, že by se až 150 hektarů zemědělské půdy v okolí mohlo změnit v lány solárních panelů.

„ S podobnými projekty oslovovali také další obce v okolí, například Moravský Beroun nebo Loděnice. ČEZ nás oslovil s tím, abychom stavbu elektrárny umožnili změnou územního plánu. Záleží na rozhodnutí zastupitelů, ale většina z nás se k tomu staví spíš záporně. Nejlepší by bylo oslovit občany anketou, aby zastupitelé měli z čeho vycházet. Bohužel podobné projekty jsou daň za to, že zemědělskou půdu v okolí skoupili překupníci a spekulanti. Majiteli pozemků ve Dvorcích, který bydlí třeba v Mariánských Lázních, může být úplně jedno, co tady bude. Ten vidí jen budoucí příjem,“ popsal pozemkové vztahy starosta Dvorců.

Snad by to šlo u skládky a větrníků

Zastupitelé Dvorců posuzují tři konkrétní lokality, o které mají zájem solární investoři. „Do katastru Dvorců už částečně zasahuje větrný park. Původně se měly větrníky ještě rozšířit směrem k Čabové, ke Křišťanovicím i k Bílčicím. Pokud vím, tak přípravy těchto projektů aktuálně nepokračují. Když to s větrnou energetikou nevyšlo, tak investoři přišli s fotovoltaikou. Zničit naši krajinu masivní fotovoltaikou není cesta, kterou bychom se chtěli vydat. Na druhou stranu ale seriózně posuzujeme, zda by nebyla pro fotovoltaiku průchozí aspoň jedna menší lokalita poblíž větrných elektráren a skládky, kde už vlastně není co zachraňovat. Tam by to aspoň nebylo tak na očích,“ doplnil starosta Dvorců.

ČEZ: záleží na územním plánu

„Vzhledem ke složitosti schvalovacích procesů nelze v tuto chvíli s jistotou říci, v jakém rozsahu budou projekty obnovitelných zdrojů energie nakonec realizovány. O všech vytipovaných lokalitách samozřejmě diskutujeme se zástupci obcí, respektive s vlastníky pozemků. Právě na jejich ochotě změnit územní plán je další rozvoj obnovitelných zdrojů závislý. Je nezbytné dodat, že se vždy jedná o nízkobonitní půdy, tedy méně kvalitní nebo nekvalitní,“ uzavřel mluvčí ČEZ mluvčí ČEZ Vladislav Sobol.

Dvorce zatím nepatří mezi vyhledávané turistické cíle, ale díky krásné okolní přírodě mají velký potenciál v oblasti rekreace. Hodně si slibují od cyklostezek budovaných kolem přehrady Slezská Harta. „Sice nemáme ve Dvorcích žádnou pamětihodnost, která by turisty přitáhla, ale pěkná krajina taky není málo, když se propojí s infrastrukturou. Slezská Harta je od nás pár kilometrů. Pochybuji, že turisté touží po rekreaci v krajině s větrnými a slunečními elektrárnami,“ uzavřel starosta Dvorců Jan Božovský.