Dochází zde k budování kanalizace, vodovodního řadu a komunikace napojené na jedné straně na ulici Mikulášskou a na straně druhé na ulici Bezručova a parkoviště u prodejny Billa.

„Akce byla zahájena vloni v říjnu a bude dokončena v srpnu,“ uvedl vedoucí investičního oddělení odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Krnově Georgios Bazakas. Stavba za 14 milionů korun je z devadesáti procent financována z dotací. Zbývající část nákladů ponese město Krnov.

Zasíťované pozemky o rozloze 2,5 hektaru pak město nabídne developerům k výstavbě. Budování lokální infrastruktury v bývalých kasárnách předcházela v minulých letech demolice více než stovky garáží a výstavba komunikací, chodníků, osvětlení a parkoviště s devadesáti místy v části mezi prodejnou Billa a penzionem Eso.

Krnovská kasárna jsou už částečně využitá. Zhruba v jedné jejich polovině jsou domy, ať už nové nebo vzniklé rekonstrukcí kasárenských budov, které se využívají k bytovým účelům, nerušivému podnikání a komerčním službám – jedná se o prodejny, restaurace nebo fitness centrum.