Město popírá i tvrzení, že by podobným lidem vyplácelo speciální sociální dávky. „Podobně jako v minulosti, jsou fámy i tentokrát založeny zejména na účelové dezinformaci, že město stěhuje nepřizpůsobivé do Bruntálu nebo dokonce, že z toho radnice může mít nějaký profit, kdy jako původní místo pobytu se v této souvislosti objevuje nejčastěji město Vítkov," řekl mluvčí bruntálské radnice Jiří Ondrášek.

Stejné zprávy se v Bruntále objevují již nejméně od roku 1998, a vždy se ukazují jako lživé. O nepravdivosti fámy svědčí to, že neexistuje žádný reálný důvod k hromadnému stěhování, aby se posílilo případné napětí v ulicích.

„Město nemá nejmenší zájem na vytváření problematických sociálních situací. Naopak, snahou radnice je takovým situacím předcházet, proto postupně snižuje kapacitu bytů v areálu bývalých kasáren, kdy cílovým stavem je snížení nabídky bytů v těchto domech zhruba o třetinu, a to ještě v letošním roce," uvedl Jiří Ondrášek.

Je pravdou, že do situace mohou zasáhnout majitelé soukromých ubytoven nebo třeba jiných příbytků. V tomto případě totiž město nemá na ubytovávání lidí absolutně žádný vliv. Může se pouze snažit přimět vlastníky, aby jimi ubytovaní lidé dodržovali pravidla slušného soužití, a prostřednictvím městské policie dohlížet na nenarušování občanského soužití a dodržování veřejného pořádku.

„Druhý okruh fám se vztahuje k dezinformaci, že město nepřizpůsobivým vyplácí sociální dávky. Rovněž toto tvrzení je zcela lživé, jelikož město žádné sociální dávky nevyplácí," doplnil mluvčí.