Tato soutěž spatřila světlo světa díky úspěšné spolupráci Základní školy Břidličná, Evropského informačního střediska EUROPE DIRECT Olomouc a Asociace středoškolských klubů ASK ČR.

Cílem klání je zábavnou formou přivést děti nejen k zeměpisu, ale i poznávání a ochraně přírody. Je určena žákům základních škol a nižším ročníkům víceletých gymnázií. Úkoly jsou rozděleny do dvou kategorií. První je určena pro 4. až 5. třídy, druhá pro žáky 6. až 7. tříd.Vedle vědomostních otázek, jsou zařazeny i úkoly, kde si žáci mohou prověřit i své praktické dovednosti.

Prvního ročníku se ve školním roce 2008 až 2009 se účastnilo dvaadvacet škol Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Druhého kola se letos zúčastnilo pětadvacet škol, celkem je tedy zapojeno sedmačtyřicet soutěžních družstev. V první kategorii se na prvním místě umístila Základní škola Lichnov, druhé místo získala Základní škola Červenka, na třetím místě se shodně umístily Základní školy Paseka a Břidličná a druhé soutěžní družstvo Lichnova.

Dále se v první kategorii umístily na čtvrtém místě Dvorce a Hošťálkovy, páté místo obsadily Hlubočky a druhé družstvo z Červenky. V druhé kategorii se na prvním místě umístilo družstvo ze Šilheřovic, druhé místo získala skupina ze Dvorců, třetí skončilo družstvo Břidličné, čtvrté místo obsadilo družstvo Hluboček a páté Olomouc Holice.

Soutěž nemá poražených, každý kdo ji ukončil, si kromě nově získaných vědomostí a dovedností odnesl i drobné ceny. Podle ohlasů soutěžících a jejich pedagogů byl i druhý ročník úspěšný, proto se již nyní všichni těší na další pokračování.

(děr)