Jak těm začínajícím se smělými nápady, tak těm zavedeným malým a středním firmám s inovačními ambicemi. Kancelář MSIC v Krnově vznikne v rámci koučinkového programu Platinn, jehož cílem je rozvíjet komunitu certifikovaných externích expertů, kteří poskytují specifické poradenství firmám na míru.

„Cílem je pomoci podnikateli překonat bariéry, bránící dalšímu rozvoji jeho podniku, a sejmout z něj část rizik spojených s jejich řešením. Kromě toho, že expert klientovi pomůže s řešením problému, který brání rozvoji firmy, jsou další výhodou nulové náklady na experta v první fázi,“ uvedl místostarosta Krnovy Jan Krkoška.

V první fázi, jejíž rozsah je stanoven na 40 hodin měsíčně a slouží zejména k analýze řešeného tématu, klient zaplatí pouze daň z přidané hodnoty, která mu bude v následujícím měsíci vrácena. V druhé, plně realizační, až osmdesátihodinové fázi, už podnikatel kromě DPH uhradí i polovinu nákladů na experta. Město Krnov se na programu podílí tím, že expertovi poskytne zdarma kancelář.

„V rámci podpory podnikání radní odsouhlasili bezplatný pronájem kanceláře v prostorách polikliniky, kterou vybavíme nábytkem i potřebným materiálem. Hradit budeme rovněž náklady na služby spojené s provozem této kanceláře,“ řekla starostka Krnova Jana Koukolová Petrová s tím, že provozní doba kanceláře bude včas oznámena.