Zatímco ministryně školství Kateřina Valachová teprve hledá finance na speciální pomůcky a vzdělávací asistenty, kteří umožní dětem se speciálními vzdělávacími potřebami zvládat běžnou školu, v Krnově se už inkluze dávno rozběhla.

NOVÝ PROJEKT ZA 25 MILIONŮ KORUN

Od července realizuje nezisková organizace Reintegra nový projekt s názvem Podpora inkluzivního vzdělávání v Krnově, který potrvá až do června 2019. Tento velký projekt s velkorysým rozpočtem 25 milionů korun zahrnuje spolupráci s deseti krnovskými partnery.

Jsou to čtyři místní základní školy, jedna mateřská, jedna střední, čtyři neziskové organizace a město Krnov.

Hlavním cílem projektu je podpora vzdělávání dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Reintegra pokračuje tímto tříletým projektem v podpoře inkluzivních aktivit, které mají ve městě Krnově propracovanou tradici již víc než šest let.

Cílem je začleňování všech žáků do běžných škol bez ohledu na jejich sociální nebo rodinnou situaci, postižení nebo příslušnost k menšině. Principem je vzdělávat žáky individuálně podle jejich potřeb.

DNES: ČTYŘI DOUČOVACÍ KLUBY

V rámci projektu fungují čtyři doučovací kluby pod správou místních neziskových organizací. Klub Devítka, který provozuje organizace Reintegra, se nachází v Krnově v ulici Vrchlického, klub Armády spásy je v ulici Opavské, klub Slezské diakonie je na náměstí Míru a klub Eurotopie se nachází v ulici Čsl. armády.

V těchto klubech probíhá s žáky příprava na výuku, doučování i volnočasové vzdělávací aktivity. Jejich cílem je zabránit předčasnému odchodu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ze vzdělávání. Všechny kluby jsou otevřené od pondělí do pátku, vždy v odpoledních hodinách a vstup pro děti je zcela zdarma. Také rodiče mohou v těchto klubech využít poradenství týkající se vzdělávání.

Od září začnou fungovat doučovací kluby pro žáky také na každé základní škole a i na Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole a na internátě této školy.

Na každé škole bude inkluzivní vzdělávání navíc podpořeno pozicemi školních asistentů, koordinátorů inkluze, speciálními či sociálními pedagogy a psychology.

Do projektu budou zapojeny také krnovské mateřské školy, především pak MŠ Slunečnice, která bude úzce spolupracovat s Předškolním centrem, které sídlí přímo v sociálně vyloučené lokalitě kolem Vrchlického, Alšovy a Mánesovy ulice.

V rámci projektu dojde ke vzdělávání dalších pedagogických pracovníků ze zapojených škol.