Dostanou zákonodárci v souvislosti s plánovanou přehradou relevantní nebo zavádějící informace? Na toto téma si ekologické Hnutí DUHA Jeseníky dopisuje s Ministerstvem zemědělství.

SKUTEČNÁ OCHRANA: STOLETÁ VODA

Přehrada Nové Heřminovy ochrání území před stoletou povodní, která se označuje Q100. „Počet obyvatel přímo ohrožených povodní Q100 je šest tisíc,“ uvádí Povodí Odry základní fakta na webu prehradanoveherminovy.cz.

Paní Hildegarda Zebišová se narodila v Krnově Kostelci 10. listopadu 1919. Sté narozeniny oslavila v Domově pro seniory Krnov.
Paní Hildegarda Zebišová žije v Krnově už sto let

Mnohonásobně větší sedmisetletá povodeň Q700 v roce 1997 způsobila pod Novými Heřminovy škody řádově za čtyři miliardy korun.

Krnovský památník povodní 1997 připomíná dvě oběti na lidských životech.

„Proto převažuje veřejný zájem na ochraně přibližně šesti tisíc obyvatel, z nichž se dva tisíce nachází v oblasti vysoké míry rizika při povodních, v kontextu událostí v roce 1997, kdy v povodí řeky Odry zahynulo 20 lidí a byly způsobeny škody ve výši cca 17 miliard Kč,“ napsalo Ministerstvo zemědělství ČR ve zdůvodnění svých návrhů v novele liniového zákona.

Zámek Slezské Pavlovice je sice v soukromých rukou, ale majitelé se ochotně změní v průvodce při exkurzích pro památkáře a veřejnost.
Peníze pro zámek Slezské Pavlovice

ZDŮVODNĚNÍ: SEDMISETLETÁ VODA

Podle Hnutí Duha Jeseníky jsou takto podané informace o škodách a počtu obětí zavádějící.

„V jednom odstavci se objevují škody na majetku a životech způsobené povodní v roce 1997 v celém povodí řeky Odry s náznakem, že výstavba nádrže Novbé Heřminovy tyto škody vyřeší a proto je společensky účelná. Přitom ale přehrada ochrání obyvatele jen před stoletou vodou a nikoliv před vodou v roce 1997. Navíc škody z roku 1997 pod Novými Heřminovy nejsou 17 miliard, ale nesrovnatelně menší,“ uvedl Ivo Dokoupil z Hnutí Duha Jeseníky, který na tyto nesrovnalosti upozornil Ministerstvo zemědělství ČR a pořádal, aby důvodová zpráva byla přeformulována.

Petrův rybník byl kvůli koiherpeviróze kaprů vypuštěn už v létě. Veterinární opatření pominula a prodej ryb zde byl obnoven. Vánoční kapři ale v letošní nabídce chybí.
Krnov po herpeviróze: žádní kapři, jen lososovité ryby

„Konkrétně nesouhlasíte s důvodovou zprávou k této novele, která se ve svém důsledku bude týkat i projektu vodního díla Nové Heřminovy. Podle vašeho názoru je v této důvodové zprávě uváděn veřejný zájem na protipovodňovou ochranu obyvatel oblasti, postiženou záplavami v roce 1997, který neodpovídá skutečnosti. K vaší námitce uvádíme, že v důvodové zprávě je popsán veřejný zájem na ochraně asi šesti tisíc obyvatel podél toku řeky Opavy, kteří jsou ohroženi povodněmi, a tento je uveden do širšího kontextu škod v celém povodí Odry v roce 1997, tedy nejen v povodí řeky Opavy,“ odpověděla Dokoupilovi ředitelka odboru vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření Ministerstva zemědělství Alena Binhacková s tím, že není důvod text důvodové zprávy upravit.