Zbyněk „Zibby“ Eller strávil osmnáct let života v Kanadě a šest z nich mezi severoamerickými indiány kmene Mohawks, kde byl adoptován medicinmankou a postupně se učil víře, umění léčit i kultuře tohoto přírodního národa.

V pátek 30. dubna pořádá přednášku o životě indiánů, jejich tradicích a moudrosti i v Krnově, konkrétně v Hotelu Pepa. Všem návštěvníkům při ní nabídne nový náhled na vnímání světa a přírody, který získal při pobytu v adoptivní indiánské rodině a při účasti na posvátných obřadech.

Život mezi indiány naučil Zbyňka Ellera respektu, úctě ke všemu stvořenému, jednoduchosti a hlavně pokoře. I díky tomuto vcítění se do života přírodních národů se stal jedním z duchovních mužů (anglicky Spiritual man) a jeho posláním nyní je stavět pomyslné mosty mezi odlišnými kulturami.

A jako každý duchovní i on získal při svém iniciačním obřadu speciální jméno, které je příběhem i symbolem vystihujícím povahu léčitele a jeho poslání. Původ svého jména vysvětlil Zbyněk Eller na jedné z přednášek: „Dostal jsem duchovní jméno MUKWA the peaceful warrior, což v překladu znamená Medvěd, mírumilovný bojovník.

Stal jsem se tak členem Turtle clan, Mohawk tribe and Iroqouis nation − klanu želvy, kmene Mohykánů, Irokézské národnosti. My indiáni žijeme ve světě symbolů, snažíme se jim rozumět nikoliv hlavou, ale srdcem. I slova jsou symbolem, tedy i jména. Každé indiánské jméno vypráví příběh.

Medvěd byl podle indiánského učení seslán na zemi, aby člověk měl z něčeho strach a respekt. Medvěd je silné zvíře, ale přívlastek mírumilovný říká, že jsem neohrožený bojovník, avšak pouze v případě, pokud půjdu cestou respektu, pokory, vzájemného porozumění a lásky.“

Lukáš Kuba