„Program celoživotního vzdělávání je určený pro lidi nad 55 let věku se středoškolským vzděláním. Filozofií tohoto programu není zvýšení odborné kvalifikace pro výkon povolání, ale především prodloužení duševní aktivity lidí uvedené věkové kategorie a tím zlepšení kvality jejich života,“ uvedla pracovnice bruntálské radnice Renata Rychlíková.

Studium je rozděleno do čtyř semestrů a každý semestr bude mít dvaatřicet hodin. Výuka bude probíhat jedenkrát za čtrnáct dnů po čtyřech vyučovacích hodinách. Témata jednotlivých semestrů jsou následující – Nebudete se bát počítačů, Porozumíte cizím jazykům, Rozvinete svou osobnost a Poznáte právo kolem. Samotná výuka bude probíhat na Základní škole na Okružní ulici.