Ukrajinci jsou pravoslavného vyznání, ale v Holčovicích na ně čekalo ekumenické společenství. Zde jsou vítaní všichni křesťané bez ohledu na to, k jaké církvi se hlásí.

S ukrajinskými křesťany stále zůstává ve spojení holčovický kněz Pavel Zachrla. „Máme čerstvé zprávy od našich Ukrajinců, se kterými si telefonujeme. Přijížděli k nám ze Zakarpatí dva roky, aby tvrdě pracovali na obnově lesů po kůrovcové kalamitě. Vysadili nám tady spoustu stromů, které nám budou ještě dlouho připomínat jejich pracovitost a přátelství. Už tehdy to měli hodně těžké. Přijížděli k nám pracovat třeba učitelé, aby mohli finančně podporovat své rodiny. Od té doby si občas zavoláme co je nového. Předminulý čtvrtek část těch mužů dokonce sehnala dodávku, že přijedou do České republiky, ale zrovna v ten okamžik dostali povolávací rozkazy, že musí nastoupit do ukrajinské armády. Snažíme se jim volat a sledovat, kde budou působit v nejbližších dnech,“ uvedl kněz Pavel Zachrla s tím, že biskupství se rozhodlo celou nedělní sbírku věnovat na pomoc trpícím lidem na Ukrajině. Štědří farníci v neděli 6. 3. vybrali v Holčovicích přes čtyři tisíce korun.

V penzionu v Oskavě našlo azyl na 40 uprchlíků z Ukrajiny, z toho 19 dětí. 6. března 2022
Neplač Oluško... V Oskavě našli azyl i sirotci s pěstounkou, synové šli bojovat

Pro pravoslavné věřící není 6. březen obyčejná neděle. Jednak je to „syropustní“ neděle, kdy se půst vztahuje nejen na maso, ale také na mléčné výrobky. V pravoslavných církvích je to ale především Neděle všeobecného usmíření, kdy křesťanům začíná příprava na největší svátek roku: Velikonoce.

Tuto tradici všeobecného usmíření se snaží dodržovat celá pravoslavná církev bez ohledu na to, zda spadá pod moskevský nebo kyjevský patriarchát. Moskevský patriarcha Kirill v minulosti patřil k aktivním podporovatelům prezidenta Putina a státní moci Ruské federace. V souvislosti s válkou na Ukrajině zatím patriarcha Kirill mluví jen obecně o „silách zla“, aniž by konkrétně pojmenoval, kdo je jejich nositelem.

Hlas Ruské pravoslavné církve

Vzhledem k hierarchickému uspořádání pravoslavné církve je překvapením iniciativa "podřízených" moskevského patriarchy. Prohlášení duchovních Ruské pravoslavné církve zveřejněné v předvečer Neděle všeobecného smíření už má 283 signatářů. Apel pravoslavných duchovních zajímavý tím, že v Rusku zakázané slovo „válka“ je v textu nahrazeno slovem „Roskomandzor“, což je výkonný orgán ruské cenzury Federální služba pro dozor v oblasti telekomunikací, informačních technologií a masmédií.

"My, kněží a jáhni Ruské pravoslavné církve, každý svým jménem, apelujeme na všechny, na nichž závisí zastavení bratrovražedné Roskomandzor (pozn. red. "války") na Ukrajině, s výzvou ke smíření a okamžitému příměří. Tuto výzvu posíláme po Neděli o Posledním soudu a v předvečer Neděle odpuštění,“ stojí v prohlášení ruských pravoslavných duchovních.

Zámek Slezské Rudoltice je fotogenické místo. To už dávno zjistil Zdeněk Caisberger, který jako pilot dronu zaznamenává krásy zámku ze všech stran.
Odkaz hraběte z Hodic: Za krásu svého zámku Rudoltice zaplatily krutou daň

„Truchlíme nad procesem, kterému byli nezaslouženě vystaveni naši bratři a sestry na Ukrajině. Hořce přemýšlíme o propasti, kterou budou muset naše děti a vnoučata v Rusku a na Ukrajině překonat, aby se opět začali navzájem přátelit, respektovat a milovat. Respektujeme Bohem danou svobodu člověka a věříme, že lid Ukrajiny by se měl rozhodnout sám, nikoli se zbraní v ruce, bez tlaku ze Západu nebo Východu," vyzývají duchovní Ruské pravoslavné církve s tím, že nenásilné volání po míru a ukončení "Roskomnadzor" (války) by nemělo být násilně potlačováno a považováno za porušení zákona, protože Boží přikázání říká: "Blahoslavení tvůrci pokoje.".