Božena Sohrová a její rodina se výrazně podílí na růstu počtu obyvatel. Je sama z devíti sourozenců, těší se z patnácti vnuků, třinácti pravnuků a dokonce už také devíti prapravnuků. Dodnes je zcela samostatná a ráda se podílí na chodu domácnosti své dcery Emy Hegrové.

Babička stále ráda dobře pojí, v jídle si přitom nevybírá. Dříve s oblibou sledovala televizi. Zrak už ale neslouží tak jako dříve, proto dává přednost rozhlasu. Celý život ráda četla, dodnes se zabývá veřejným děním. Babička se zapojuje s oblibou také do domácích prací.

„Paměť má doslova jako Einstein, všechno okolo sebe zaznamenává,“ řekl zastupitel města a bývalý starosta Dušan Vavřík. Při oslavě s lehkostí přednesla Božena Sohrová básničku hned o několika slokách.

Babička bydlela v Dětřichovicích

Božena Sohrová se starala celý život především o rodinu, byla i pečlivou mámou. Pracovala v zemědělství. Dobře si ji pamatují v Dětřichovicích, kde dlouhá léta žila. Když už nemohla pracovat, vzaly si ji k sobě děti do Andělské Hory. Je vůbec první a jedinou obyvatelkou Andělské Hory v novodobé historii, která se dožila sta let. „Já bych řekl, že na dlouhověkosti místních obyvatel se podílí výrazně fakt, že zde máme vynikající, kvalitní vodu,“ uvedl s kusem nadsázky andělskohorský starosta Miroslav Novotný. Fakt je ten, že i lidé z okolních měst a obcí si jezdili vodu do Andělské Hory, jelikož má vlastnosti vody kojenecké. Je to i tím, že má obec vlastní vodovod a vlastní vodní zdroj.

Božena Sohrová není jedinou obyvatelkou okresu, která se letos dožila sta let. „Ano, mohu potvrdit, že jsme letos blahopřáli ke stým narozeninám třem obyvatelům regionu. Bylo to v jednom případě v Andělské Hoře a dvakrát v Krnově,“ sumarizovala ředitelka bruntálské okresní správy sociálního zabezpečení Věra Tesolinová.

Popřát Boženě Sohrové tentokrát přišli mezi jinými i vedoucí oddělení důchodového pojištění Marta Doleželová a pracovník oddělení nemocenského pojištění Josef Sigmund. I ministr práce a sociálních věcí poblahopřál oslavenkyni z Andělské Hory k pevnému zdraví. Poslal písemnou zdravici a přihodil nějakou tu tisícovku k měsíčnímu důchodu.

Více se o životě a osudech stoleté andělskohorské obyvatelky Boženy Sohrové a jejích vzpomínkách dočtete v úterním vydání týdeníku Region.